Autor: ‘Radoslav Tomek’

MF SR plánuje prechod právomocí regulátora finančného trhu na NBS

Návrh na postupný prechod regulačných právomocí na NBS vypracovala centrálna banka.

7. novembra 2001 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 4. 2021

USD 1,196 0,007
CZK 25,929 0,087
GBP 0,869 0,002
HUF 358,610 0,830
CAD 1,503 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS