Autor: ‘Radoslav Tomek’

MF SR plánuje prechod právomocí regulátora finančného trhu na NBS

Návrh na postupný prechod regulačných právomocí na NBS vypracovala centrálna banka.

7. novembra 2001 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS