ČLÁNOK
MF SR plánuje prechod právomocí regulátora finančného trhu na NBS
7. novembra 2001

Národná banka Slovenska (NBS) a Ministerstvo Financií plánujú zlúčenie bankového dohľadu a dohľadu nad finančným trhom do jednej inštitúcie, ktorá by sa stala súčasťou centrálnej banky, na tlačovej besede to povedal štátny tajomník ministerstva Viliam Vaškovič.

Návrh na postupný prechod regulačných právomocí na NBS vypracovala centrálna banka. „Jednou z možností (integrovaného dohľadu) je aj to, že by bol v štruktúre NBS…Ministerstvo podporuje tento model,“ povedal Vaškovič.

Vláda Mikuláša Dzurindu sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala vytvoriť integrovaný dohľad nad finančným a bankovým trhom. Prvým krokom bolo založenie nezávislého Úradu pre finančný trh, ktorý v novembri 2001 od ministerstva financií prebral regulačné právomoci v oblasti kapitálového trhu a poisťovníctva. Vláda v tom čase tvrdila, že ešte pred voľbami by centrálna banka mala úradu odovzdať aj dohľad nad komerčnými bankami.

Hlavným dôvodom novej inicatívy vlády a NBS je podľa Vaškoviča skutočnosť, že ÚFT nemôže, na rozdiel od centrálnej banky, vydávať podzákonné normy. Vytvorenie integrovaného dohľadu ako súčasti NBS bolo už konzultované s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Európskou Úniou, povedal Vaškovič.

„Nemyslíme si, že budeme mať problémy s OECD v súvislosti s nezávislosťou (regulátora),“ povedal Vaškovič, poukazujúc na nezávislý charakter centrálnej banky samotnej.

Odborníci na kapitálový trh tvrdia, že prevod všetkých regulačných právomocí na centrálnu banku odporuje programovému vyhláseniu vlády, a navyše, tento model nie je uplatňovaný v žiadnej z vyspelých krajín.

„Považujeme to za nešťastné riešenie,“ povedal FINI Igor Hornák, predseda výkonného výboru Asociácie obchodníkov s cennými papiermi, „NBS nie je pripravená prevziať právomoci úradu.“

V priebehu desiatich dní by ministerstvo malo dokončiť materiál o integrovanom dohľade a predložiť ho na zasadanie vlády, povedala dnes ministerka financií Brigita Schmognerová.

Vláda pritom už do parlamentu predložila legislatívne návrhy, ktoré by mali posilniť nezávislosť a zefektívniť činnosť súčasného regulátora finančného trhu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS