Autor: ‘Pavel Brunovský’

Ekonomická veda je na strane rovnej dane

Sotva sa nájde človek, ktorý by s nadšením vypĺňal daňové priznanie a tešil sa, že časť z jeho celoročného úsilia dá do správy anonymnej vrchnosti – aj keby veril, že jeho prostriedky použije na dobrú vec.

16. septembra 2003 ,


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

13. 4. 2021

USD 1,190 0,001
CZK 26,016 0,015
GBP 0,867 0,002
HUF 359,440 3,010
CAD 1,501 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS