Autor: ‘Eugene Douglas’

Bazilejská dohoda o kapitáli sa prejaví v lepšom riadení rizík v bankách

Pre úspech dohody je však životne dôležitá rovnaká interpretácia zo strany národných regulátorov

19. júla 2004 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS