Autor: ‘Eugene Douglas’

Bazilejská dohoda o kapitáli sa prejaví v lepšom riadení rizík v bankách

Pre úspech dohody je však životne dôležitá rovnaká interpretácia zo strany národných regulátorov

19. júla 2004 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

16. 4. 2021

USD 1,199 0,002
CZK 25,927 0,015
GBP 0,868 0,000
HUF 361,100 2,170
CAD 1,499 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS