Autor: ‘Eduard Hozlár’

Iniciatíva PROFINI n.o. na zreálnenie SK NACE

Informácia

11. augusta 2020 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 10. 2020

USD 1,181 0,002
CZK 27,233 0,113
GBP 0,913 0,007
HUF 365,680 0,630
CAD 1,558 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS