Autor: ‘Dušan Zachar’

Publikácia SLOVENSKO 2007

Ekonomické a sociálne opatrenia minulého roka prispievali k zhoršeniu reformnej atmosféry v SR

22. júla 2008 

Hodnotenie plnenia cieľov štátneho rozpočtu za rok 2007 pre oblasť hospodárstva /2/

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR si stanovuje väčšinou ciele, ktorých prínos/úžitok pre spoločnosť nie je merateľný. Väčšinu z cieľov MH SR v štátnom rozpočte na rok 2007 tvoria ciele zamerané na podporu procesov a inštitúcií, nie na výsledky

25. júna 2008 ,

Hodnotenie plnenia cieľov štátneho rozpočtu za rok 2007 pre oblasť hospodárstva – 1. časť

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR si stanovuje väčšinou ciele, ktorých prínos/úžitok pre spoločnosť nie je merateľný. Väčšinu z cieľov MH SR v štátnom rozpočte na rok 2007 tvoria ciele zamerané na podporu procesov a inštitúcií, nie na výsledky

16. júna 2008 ,

Reformná atmosféra v SR stále pod bodom mrazu

Výsledky projektu HESO (Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení) za 2. polrok 2007

2. marca 2008 

HESO – Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení

Stredoeurópsky inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO prináša výsledky projektu HESO – Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení za prvý štvrtrok 2003

29. apríla 2003 ,

Ukoncenie prístupových rokovaní s Európskou úniou sa cení v SR i CR

Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení október – december 2002

4. marca 2003 ,


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

6. 5. 2021

USD 1,206 0,006
CZK 25,847 0,022
GBP 0,867 0,004
HUF 358,180 1,470
CAD 1,476 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS