Autor: ‘Dušan Sloboda’

Sen o súdržnosti

“ Za ostatných dvadsať rokov prešla EÚ viacerými vlnami rozšírenia a „“prehlbovania““. Sprievodným javom bol aj nárast centrálneho prerozdeľovania zdrojov pre zaostávajúce regióny

7. júna 2004 ,


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 11. 2020

USD 1,190 0,004
CZK 26,311 0,029
GBP 0,889 0,005
HUF 360,210 0,710
CAD 1,553 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS