Autor: ‘Dušan Sloboda’

Sen o súdržnosti

“ Za ostatných dvadsať rokov prešla EÚ viacerými vlnami rozšírenia a „“prehlbovania““. Sprievodným javom bol aj nárast centrálneho prerozdeľovania zdrojov pre zaostávajúce regióny

7. júna 2004 ,


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 7. 2024

USD 1,086 0,003
CZK 25,362 0,131
GBP 0,841 0,001
HUF 390,430 0,700
CAD 1,494 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS