Autor: ‘Dušan Sloboda’

Sen o súdržnosti

“ Za ostatných dvadsať rokov prešla EÚ viacerými vlnami rozšírenia a „“prehlbovania““. Sprievodným javom bol aj nárast centrálneho prerozdeľovania zdrojov pre zaostávajúce regióny

7. júna 2004 ,


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

7. 5. 2021

USD 1,206 0,000
CZK 25,682 0,165
GBP 0,868 0,001
HUF 358,010 0,170
CAD 1,469 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS