Autor: ‘Dušan Preisinger’

Udržateľný rast – významný indikátor výkonnosti a finančnej stability

Ide o univerzálny parameter, platný pre všetky podnikateľské subjekty. Zdravie ekonomického prostredia a mieru finančných porúch v ňom výrazne ovplyvňujú rozhodujúce segmenty finančného trhu – bankový sektor a podniková sféra. Táto stručná analýza je zameraná na bankový sektor

2. júna 2008 

Vývoj bilančnej rovnováhy bankového sektora SR a jeho vplyv na rentabilitu

Ide o ukazovateľ, ktorý je výslednicou úrovne kapitálovej a finančnej stability bankového sektora, cash-flow a rentability. Ovplyvňuje najmä úrokovú vetvu, ktorej význam v štruktúre finančných tokov mierne klesá, ale stále má dominantné postavenie

21. februára 2008 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 3. 2021

USD 1,187 0,007
CZK 26,417 0,114
GBP 0,857 0,006
HUF 367,190 0,900
CAD 1,504 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS