Autor: ‘Dušan Preisinger’

Udržateľný rast – významný indikátor výkonnosti a finančnej stability

Ide o univerzálny parameter, platný pre všetky podnikateľské subjekty. Zdravie ekonomického prostredia a mieru finančných porúch v ňom výrazne ovplyvňujú rozhodujúce segmenty finančného trhu – bankový sektor a podniková sféra. Táto stručná analýza je zameraná na bankový sektor

2. júna 2008 

Vývoj bilančnej rovnováhy bankového sektora SR a jeho vplyv na rentabilitu

Ide o ukazovateľ, ktorý je výslednicou úrovne kapitálovej a finančnej stability bankového sektora, cash-flow a rentability. Ovplyvňuje najmä úrokovú vetvu, ktorej význam v štruktúre finančných tokov mierne klesá, ale stále má dominantné postavenie

21. februára 2008 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2020

USD 1,167 0,004
CZK 27,133 0,026
GBP 0,905 0,008
HUF 364,120 0,960
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS