POLITIKA EÚ

V boji proti koronakríze EK navrhla nástroj na podporu platobnej schopnosti firiem

Nastroj by mohol byť funkčný už v tomto roku s rozpočtom 31 mld. eur.

29. mája 2020 

Európska komisia navrhuje 750-miliardový fond obnovy

Cieľom fondu bude pomôcť ekonomike EÚ počas obdobia recesie vyvolanej pandémiou.

27. mája 2020 ,

Súdny dvor EÚ zamietol žaloby proti pozmeňujúcej smernici zo strany Nord Stream-u

Smernica rozširuje pôsobnosť určitých pravidiel vnútorného trhu EÚ so zemným plynom na plynovody z tretích krajín. Jej vstup do platnosti znamená povinnosť oddeliť prepravné sústavy a zaviesť systém nediskriminačného prístupu tretích subjektov k plynárenským prepravným a distribučným sústavám.

20. mája 2020 

Inštitút Ifo víta nemecko-francúzsky plán obnovy ekonomiky eurozóny

Francúzsko a Nemecko navrhujú program v objeme 500 mld. eur na obnovu ekonomiky po pandémii koronavírusu. Financie sa nemajú poskytovať ako pôžičky, ale vo forme dotácií

20. mája 2020 

Europarlament schválil 3 mld. eur pre systémy zdravotnej starostlivosti v Európskej únii

Finančné prostriedky pôjdu na pomoc lekárom a sestrám, ale aj na nákup testovacích súprav. Financie z rozpočtu EÚ by mali priamo podporiť systémy zdravotnej starostlivosti v členských štátoch únie v ich boji proti pandémii koronavírusu.

17. apríla 2020 

Británia hrozí ukončením vyjednávania o vzťahoch s EÚ, ak do júna nenastane pokrok

Náčrt dohody chce Londýn do štyroch mesiacov a upozorňuje, že môže z rokovaní odísť a sústrediť sa na domáce prípravy na ukončenie prechodného obdobia.

27. februára 2020 ,

EÚ poskytne Británii nadštandardný prístup na svoj trh, len ak bude dodržiavať normy bloku

Šéfku EK prekvapila úvaha britského premiéra o austrálskom modeli, keďže EÚ s Austráliou obchoduje podľa pravidiel WTO.

11. februára 2020 

Pre Slovákov v Británii sa začína prechodné obdobie, do 31. decembra 2020 sa nič nemení

Sociálne zabezpečenie občanov SR žijúcich a pracujúcich v tejto krajine sa hneď nemení.

1. februára 2020 

Formálny odchod Spojeného kráľovstva z únie hospodárstvo zatiaľ nepocíti, rozhodujúce budú rokovania v prechodnom období

V najpravdepodobnejšom scenári sa podľa analytika VÚB banky Michala Lehutu po skončení prechodného obdobia medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou naďalej nebudú uplatňovať žiadne clá ani kvóty. V hre je však stále aj tvrdý brexit bez dohody.

31. januára 2020 

Brexit – čo sa mení a čo nie vo financiách?

Tlačová správa NBS

31. januára 2020 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

13. 4. 2021

USD 1,190 0,001
CZK 26,016 0,015
GBP 0,867 0,002
HUF 359,440 3,010
CAD 1,501 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS