Autor: ‘Sféra’

Odborný seminár spoločnosti sfera, a.s.

Daň z príjmov zo závislej činnosti – 17.2.2009

13. Február 2009 

Školenia a semináre poriadané spoločnosťou Sféra, a.s.

Aktuálne Názov: Transferové oceňovanieTermín: 4.11.2008Prednášajúci: Ing. Dalila Kutišová Luknárová, Ing. Zuzana Kvasničková, Ing. Ján Solomon, Daňové riaditeľstvo SR Názov: Aktualizácia modelovej daňovej zmluvy OECD z príjmov a majetkuTermín: 6.11.2008Prednášajúci: Ing. Zuzana Riháková, daňový poradca, TPA Horwath TAX, k.s. Názov: Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS) Úvod do IFRS a vybrané štandardy s praktickými aplikáciami Termín: 26.11.2008Prednášajúci: [...]

4. November 2008 

Semináre na aktuálne témy z oblastí daní a účtovníctva

Semináre organizuje spoločnosť Sféra, a.s.

27. Október 2008 

KURZY

17. 1. 2018

USD 1,220 0,003
CZK 25,447 0,069
GBP 0,886 0,003
HUF 308,770 0,020
CAD 1,519 0,001

SPOLUPRÁCA