Autor: ‘Sféra’

Odborný seminár spoločnosti sfera, a.s.

Daň z príjmov zo závislej činnosti – 17.2.2009

13. februára 2009 

Školenia a semináre poriadané spoločnosťou Sféra, a.s.

Aktuálne Názov: Transferové oceňovanieTermín: 4.11.2008Prednášajúci: Ing. Dalila Kutišová Luknárová, Ing. Zuzana Kvasničková, Ing. Ján Solomon, Daňové riaditeľstvo SR Názov: Aktualizácia modelovej daňovej zmluvy OECD z príjmov a majetkuTermín: 6.11.2008Prednášajúci: Ing. Zuzana Riháková, daňový poradca, TPA Horwath TAX, k.s. Názov: Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS) Úvod do IFRS a vybrané štandardy s praktickými aplikáciami Termín: 26.11.2008Prednášajúci: […]

4. novembra 2008 

Semináre na aktuálne témy z oblastí daní a účtovníctva

Semináre organizuje spoločnosť Sféra, a.s.

27. októbra 2008 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

16. 4. 2021

USD 1,199 0,002
CZK 25,927 0,015
GBP 0,868 0,000
HUF 361,100 2,170
CAD 1,499 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS