Autor: ‘Národná banka Slovenska’

Mesačný bulletin NBS

november 2012 – Zhrnutie

28. November 2012 

Komentár NBS k rýchlemu odhadu HDP a zamestnanosti v 3. štvrťroku 2012

V treťom štvrťroku 2012 slovenská ekonomika podľa očakávaní mierne spomalila, ale udržala si relatívne vysoký medziročný rast na úrovni 2,5 % (2,2 % sezónne neupravený rast) pri medzikvartálnom raste o 0,6 %.

15. November 2012 

Komentár k vývoju inflácie v októbri 2012 12. November 2012 

Štatistika štvrťročných finančných účtov

V druhom štvrťroku 2012 došlo k poklesu čistej dlžníckej pozície domácej ekonomiky o 0,5 mld. eur

7. November 2012 

Upozornenie Národnej banky Slovenska na nepovolenú činnosť Loyal Bank Limited

NBS upozorňuje potenciálnych klientov spoločnosti Loyal Bank Limited, na nepovolenú podnikateľskú činnosť tejto spoločnosti na území SR

25. Október 2012 

Komentár k vývoju inflácie v septembri 2012

Tlačová správa NBS

12. Október 2012 

BIATEC – odborný bankový časopis

september 2012 (č. 7)

24. September 2012 

Štatistický bulletin – jún 2012

Publikácia je zostavovaná za oblasť štatistiky, ktorej údaje sú podkladom pre štatistiky eurozóny Európskej centrálnej banky, Medzinárodného menového fondu, Eurostatu, menových analýz na národnej úrovni, či finančnej stability.

21. September 2012 

Strednodobá predikcia P3Q-2012

Zhrnutie

19. September 2012 

Komentár NBS k vývoju inflácie v auguste 2012

Na základe údajov Štatistického úradu SR spotrebiteľské ceny merané národným indexom CPI vzrástli v auguste, rovnako ako v predchádzajúcom mesiaci, medziročne o 3,7 %. Rovnaká úroveň medziročnej celkovej inflácie bola dosiahnutá pri zrýchlení medziročného rastu cien potravín, trhových služieb a obchodovateľných tovarov, pričom tlmiaco pôsobili regulované ceny. Celkovo bola úroveň medziročnej inflácie v auguste 2012 [...]

13. September 2012 

KURZY

23. 2. 2018

USD 1,230 0,002
CZK 25,337 0,021
GBP 0,879 0,004
HUF 312,880 0,190
CAD 1,561 0,003

SPOLUPRÁCA