ČLÁNOK
NBS vykonáva dohľad v oblasti ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu
7. januára 2015

 Národná banka Slovenska dohliada dodržiavanie spotrebiteľských pravidiel zo strany subjektov na finančnom trhu, ktoré majú od NBS povolenie na výkon činnosti, registráciu, prípadne podnikajú na Slovensku na základe notifikácie z iného členského štátu Európskej únie. NBS  bude túto činnosť vykonávať štandardnými nástrojmi:

– dohľad na mieste  preverovanie dodržiavania povinností dohliadaného subjektu priamo v jeho priestoroch,

– dohľad na diaľku – formou vyhodnocovania informácii, ktoré si vyžiada od dohliadaného subjektu, prípadne z monitoringu jeho predajných a informačných aktivít na internete a v médiách,

– dohľad pod utajenou identitou (mystery shopping) – NBS môže od 1. januára 2015 urobiť  kontrolný nákup finančných služieb.

NBS môže tiež po novom vyzvať dohliadaný subjekt, aby okamžite ukončil poskytovanie služby, ktorá porušuje práva spotrebiteľa.

Za porušovanie spotrebiteľských pravidiel na finančnom trhu sa zavádzajú nové sankcie, pričom NBS môže uložiť pokutu až do výšky 700 tis. eur a pri závažnom alebo opakovanom porušovaní povinností môže dohliadanému subjektu odňať povolenie na výkon činnosti.

Spoločnosti, ktoré poskytujú spotrebiteľské úvery nebankovým spôsobom zatiaľ dohľadu Národnej banky Slovenska nepodliehajú. Dohľad nad ich činnosťou by mala NBS vykonávať až na základe zmeny zákona o spotrebiteľských úveroch, návrh ktorej je v súčasnosti v legislatívnom procese.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 7. 2024

USD 1,089 0,000
CZK 25,231 0,030
GBP 0,842 0,001
HUF 389,730 1,170
CAD 1,497 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS