ČLÁNOK
BIATEC – odborný bankový časopis
25. mája 2015

OBSAH

MAKROEKONOMICKÉ OTÁZKY
Vplyv inflácie na tvorbu miezd na Slovensku
(Peter Tóth)

MACROECONOMIC ISSUES
Euro area labour markets respond to crisis
(Marek Mičúch)

PEŇAŽNÝ OBEH
Hotovostný peňažný obeh v SR v roku 2014
(Milada Vlnková)

ŠTATISTIKA
Implementácia ESA 2010 do štvrťročných finančných účtov
(Tomáš Eder, Radoslav Peter)

POISŤOVNÍCTVO
Princíp kalkulácie doživotných dôchodkov z II. piliera

POSTREHY – PODNETY
Crowdfunding – nové příležitosti a regulatorní implikace
(Zdeněk Husták)

Štvrtý ročník Generácie €uro na Slovensku vyhral tím študentov z bratislavského Gymnázia Grösslingová 18
(Ľubomíra Schlosserová)

Unikátna výstava bratislavských korunovačných medailí a žetónov (1563 – 1830) v kremnickom Múzeu mincí a medailí
(Daniel Haas Kianička)

Kolokvium v Múzeu mincí a medailí v Kremnici
(Ľubica Majerová)

V roku 2014 EIB podporila projekty na Slovensku sumou 556 mil. EUR

INFORMÁCIE
Ponuka podujatí Inštitútu bankového vzdelávania NBS, n. o., na jún 2015

RECENZIA
Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu
(Simona Heseková Bojmírová) N ekr o lóg Odišiel Alexandre Lamfalussy, známy ako „otec eura“.

Biatec č.5 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS