Autor: ‘Národná banka Slovenska’

Upozornenie NBS na nepovolenú činnosť obchodnej spoločnosti Plus500UK Ltd.

Nepovolená činnosť obchodnej spoločnosti

15. Február 2012 

Komentár NBS k vývoju inflácie v januári 2012

Na základe údajov Štatistického úradu SR spotrebiteľské ceny vzrástli medziročne o 3,9 % a medzimesačne o 1,4 %…

14. Február 2012 

Mesačný bulletin NBS, január 2012

Zhrnutie

2. Február 2012 

NBS vydáva odporúčanie pre banky

Útvar dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska vydáva odporúčanie pre banky na podporu stability slovenského bankového sektora.

27. Január 2012 

Komentár NBS k vývoju inflácie v decembri a hodnotenie inflácie za celý rok 2011

V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa medziročná dynamika HICP spomalila o 0,2 percentuálneho bodu

16. Január 2012 

Komentár NBS k vývoju inflácie v novembri

Inflácia meraná HICP zaznamenala v novembri na medzimesačnej báze druhý najvyšší tohtoročný rast

19. December 2011 

Strednodobá predikcia (P4Q-2011)

Strednodobá predikcia je publikovaná štvrťročne v elektronickej forme. Je zverejňovaná po tlačovej konferencii v deň prerokovania predikcie v Bankovej rade NBS. Strednodobá predikcia 2011  

14. December 2011 

Odobraté povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta

Aktuálne upozornenie

13. December 2011 

Správa o finančnej stabilite za prvý polrok 2011

Súčasná situácia je v porovnaní s epizódou po bankrote Lehman Brothers v roku 2008 vážnejšia hlavne z dôvodu, že je spochybňovaná úverová kredibilita štátov

5. December 2011 

Register bankových úverov a záruk

V registri sa sústreďujú informácie o dlžníkoch bánk, ktorými sú výlučne právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia

2. December 2011 

KURZY

16. 2. 2018

USD 1,246 0,003
CZK 25,340 0,030
GBP 0,888 0,001
HUF 311,280 0,400
CAD 1,559 0,002

SPOLUPRÁCA