Autor: ‘Národná banka Slovenska’

Komentár NBS k vývoju inflácie v januári 2013

Inflácia sa v súlade s očakávaniami spomalila

17. Február 2013 

Aktualizácia strednodobej predikcie (P4QA-2012)

Zhrnutie

30. Január 2013 

Komentár NBS k vývoju inflácie v decembri 2012

Spomalenie medziročnej inflácie bolo rýchlejšie, ako očakávala NBS.

14. Január 2013 

Mesačný bulletin NBS, december 2012

Zhrnutie

18. December 2012 

Komentár k vývoju inflácie v novembri 2012

Medziročné spomalenie inflácie v novembri 2012 bolo rýchlejšie, ako očakávala NBS

16. December 2012 

Analýza bankového sektora z hľadiska obozretnosti na makroúrovni

Vystavenie sa bankového sektora voči hlavným rizikám sa v priebehu tretieho štvrťroka 2012 výrazne nemenilo.

10. December 2012 

Strednodobá predikcia 4. Q 2012

Najnovšia decembrová makroekonomická predikcia bola založená na aktuálne dostupných údajoch o rýchlom odhade HDP a zamestnanosti, mesačných štatistikách a technických predpokladoch ECB.

10. December 2012 

Strednodobá predikcia P4Q-2012

Zhrnutie

8. December 2012 

Mesačný bulletin NBS

november 2012 – Zhrnutie

28. November 2012 

Komentár NBS k rýchlemu odhadu HDP a zamestnanosti v 3. štvrťroku 2012

V treťom štvrťroku 2012 slovenská ekonomika podľa očakávaní mierne spomalila, ale udržala si relatívne vysoký medziročný rast na úrovni 2,5 % (2,2 % sezónne neupravený rast) pri medzikvartálnom raste o 0,6 %.

15. November 2012 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

7. 4. 2020

USD 1,089 0,009
CZK 27,215 0,388
GBP 0,881 0,003
HUF 357,620 7,620
CAD 1,526 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS