Autor: ‘Národná banka Slovenska’

Upozornenie Národnej banky Slovenska na nepovolenú činnosť Loyal Bank Limited

NBS upozorňuje potenciálnych klientov spoločnosti Loyal Bank Limited, na nepovolenú podnikateľskú činnosť tejto spoločnosti na území SR

25. Október 2012 

Komentár k vývoju inflácie v septembri 2012

Tlačová správa NBS

12. Október 2012 

BIATEC – odborný bankový časopis

september 2012 (č. 7)

24. September 2012 

Štatistický bulletin – jún 2012

Publikácia je zostavovaná za oblasť štatistiky, ktorej údaje sú podkladom pre štatistiky eurozóny Európskej centrálnej banky, Medzinárodného menového fondu, Eurostatu, menových analýz na národnej úrovni, či finančnej stability.

21. September 2012 

Strednodobá predikcia P3Q-2012

Zhrnutie

19. September 2012 

Komentár NBS k vývoju inflácie v auguste 2012

Na základe údajov Štatistického úradu SR spotrebiteľské ceny merané národným indexom CPI vzrástli v auguste, rovnako ako v predchádzajúcom mesiaci, medziročne o 3,7 %. Rovnaká úroveň medziročnej celkovej inflácie bola dosiahnutá pri zrýchlení medziročného rastu cien potravín, trhových služieb a obchodovateľných tovarov, pričom tlmiaco pôsobili regulované ceny. Celkovo bola úroveň medziročnej inflácie v auguste 2012 [...]

13. September 2012 

OXYS CAPITAL, a.s., o.c.p. – odobratie povolenia

Národná banka Slovenska oznamuje potenciálnym investorom, že spoločnosti  OXYS   CAPITAL, a. s., o. c. p. odobrala povolenie na poskytovanie investičných služieb. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 22. augusta 2012. Od tohto dátumu nie je uvedená spoločnosť oprávnená poskytovať  žiadne investičné služby s výnimkou tých, ktoré sú nevyhnutné na vyrovnanie jej pohľadávok a záväzkov. Tieto činnosti  môže spoločnosť [...]

31. August 2012 

Makroekonomické predikcie vybraných bánk

august 2012

24. August 2012 

Komentár NBS k rýchlemu odhadu HDP a zamestnanosti v 2. štvrťroku 2012

Z rýchleho odhadu Štatistického úradu SR vyplýva, že hrubý domáci produkt (HDP) aj v druhom štvrťroku 2012 pokračoval v relatívne vysokom raste, čo predstihlo i očakávania NBS. Podľa zatiaľ zverejnených údajov za krajiny eurozóny vzrástla najrýchlejšie slovenská ekonomika, a to, medzikvartálne o 0,7 % (2,7 % medziročne). Tento vývoj sa však nepremietol do situácie na [...]

15. August 2012 

Komentár NBS k vývoju inflácie v júli 2012

Na základe údajov Štatistického úradu SR vzrástli spotrebiteľské ceny merané národným indexom CPI v júli medziročne o 3,7 % , pričom medzimesačne stagnovali. Zrýchlenie medziročnej inflácie v porovnaní s júnom bolo v súlade s očakávaniami NBS. Tento vývoj bol spôsobený najmä cenami potravín, ale aj cenami obchodovateľných tovarov bez pohonných látok. Tlmiaco pôsobilo spomalenie tempa [...]

14. August 2012 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

6. 12. 2019

USD 1,109 0,000
CZK 25,533 0,007
GBP 0,845 0,000
HUF 330,190 0,660
CAD 1,462 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS