Autor: ‘INESS’

Oplatilo sa Slovensku euro?

Takmer existenčné problémy eura v podobe krízy dlhov európskych krajín vyvolávajú otázky, či sa skoré zavedenie eura Slovensku oplatilo.

28. Júl 2011 

Čo sa stane po gréckom defaulte?

Originál článku – What happens when Greece defaults na The Telegraph a predhovor na Here Is What Happens After Greece Defaults by Zero Hedge. Andrew Lilico z The Telegraph zostavil pravdepodobne najreálnejší zoznam bezprostredných dôsledkov ….

2. Jún 2011 

Pozvánka na prednášku Tima Evansa

Téma: Význam klasickej liberálnej politickej ekonómie pre súčasnosť a ekonomické reformy

9. September 2010 

Market Finesse

jún, júl 2010

2. August 2010 

Goldman môže shortovať euro rýchlejšie ako vie Európa tlačiť peniaze

Povedal v rozhovore pre CNBS Jim Rickards.

14. Máj 2010 

Diskusné fórum: Zvyšovanie daní ako riešenie problémov krízy?

Diskusné fórum o tom, či je možné na výpadky daňových príjmov a rast verejných výdavkov v dôsledku hospodárskej krízy reagovať šetrením alebo je nutné zvyšovať dane. Nezabijú vyššie dane hospodársky rast?

4. December 2009 

Verejné financie v podmienkach svetovej finančnej krízy

Pozvánka na diskusné fórum určené pre odbornú aj širokú verejnosť

11. November 2008 

KURZY

18. 1. 2018

USD 1,224 0,003
CZK 25,365 0,082
GBP 0,882 0,004
HUF 308,510 0,260
CAD 1,523 0,004

SPOLUPRÁCA