Autor: ‘INESS’

Oplatilo sa Slovensku euro?

Takmer existenčné problémy eura v podobe krízy dlhov európskych krajín vyvolávajú otázky, či sa skoré zavedenie eura Slovensku oplatilo.

28. júla 2011 

Čo sa stane po gréckom defaulte?

Originál článku – What happens when Greece defaults na The Telegraph a predhovor na Here Is What Happens After Greece Defaults by Zero Hedge. Andrew Lilico z The Telegraph zostavil pravdepodobne najreálnejší zoznam bezprostredných dôsledkov ….

2. júna 2011 

Pozvánka na prednášku Tima Evansa

Téma: Význam klasickej liberálnej politickej ekonómie pre súčasnosť a ekonomické reformy

9. septembra 2010 

Market Finesse

jún, júl 2010

2. augusta 2010 

Goldman môže shortovať euro rýchlejšie ako vie Európa tlačiť peniaze

Povedal v rozhovore pre CNBS Jim Rickards.

14. mája 2010 

Diskusné fórum: Zvyšovanie daní ako riešenie problémov krízy?

Diskusné fórum o tom, či je možné na výpadky daňových príjmov a rast verejných výdavkov v dôsledku hospodárskej krízy reagovať šetrením alebo je nutné zvyšovať dane. Nezabijú vyššie dane hospodársky rast?

4. decembra 2009 

Verejné financie v podmienkach svetovej finančnej krízy

Pozvánka na diskusné fórum určené pre odbornú aj širokú verejnosť

11. novembra 2008 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS