ČLÁNOK
Stanovisko RRZ k možným zmenám v zákone o rozpočtovej zodpovednosti
21. Marec 2017

Vzhľadom na prebiehajúce diskusie o prípadných zmenách v ústavnom zákone o rozpočtovej zodpovednosti, ktoré by mali viesť k uvoľneniu súčasných pravidiel na limit dlhu, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (rada) považuje za dôležité poskytnúť svoj odborný pohľad na pôvodné zámery zákona a jednotlivé diskutované návrhy. Nakoľko nebol doposiaľ predstavený konkrétny návrh s potrebnými detailmi, ani vyčíslené finančné vplyvy a časové obdobie zvažovaných dodatočných investícií, ktoré by mali byť zahrnuté do tzv. „investičnej výnimky“, toto stanovisko rady je len predbežné.

Hlavným cieľom zákona o rozpočtovej zodpovednosti je dosiahnutie dlhodobej udržateľnosti verejných financií. S týmto cieľom zákon obsahuje viacero opatrení a nástrojov, ktoré by mali viesť k efektívnejšiemu a transparentnejšiemu riadeniu verejných financií. Keďže záväzné výdavkové limity, ktorých existenciu zákon predpokladá, neboli doteraz prijaté, limit na dlh je v súčasnosti najúčinnejším domácim fiškálnym pravidlom, ktoré vytvára tlak na zodpovedné hospodárenie vlády. Existencia a dodržiavanie tohto pravidla zvyšuje kredibilitu fiškálnej politiky, čo sa prejavuje v lepšom ratingovom hodnotení Slovenska a nižších nákladoch na financovanie dlhu. Pokiaľ by boli záväzné výdavkové limity zavedené súčasne so zavedením limitu na dlh, v súčasných podmienkach by existoval priestor na vyššie investície bez ohrozenia dlhodobej udržateľnosti verejných financií.

Stanovisko RRZ k možným zmenám v zákone o rozpočtovej zodpovednosti

 

KURZY

18. 8. 2017

USD 1,174 0,004
CZK 26,108 0,096
GBP 0,912 0,003
HUF 303,560 0,490
CAD 1,486 0,009

SPOLUPRÁCA