ČLÁNOK


,

Hospodárenie sektora – jún 2017
2. Október 2017

Hlavným dôvodom je najmä vysoká porovnávacia báza za 1. polrok 2016. V tom období zisk bankového sektora výrazne pozitívne ovplyvnil predaj akcií VISA Europe a príjem dividend od dcérskych spoločností. V tomto roku už takéto silné pozitívne efekty neboli, a preto prevládli pokračujúce negatívne trendy, najmä pokles úrokových príjmov (medziročný pokles o 2,4%, resp. -21 mil. EUR).

Najväčší negatívny vplyv na ziskovosť mal príjem z obchodovania s cennými papiermi (medziročný pokles o 50,5%, resp. -77 mil. EUR) a nižšie dividendové príjmy (medziročný pokles o 62,4%, resp. -20,9 mil. EUR ).

hospodárenie sektora jún 2017 (pdf)

KURZY

17. 1. 2018

USD 1,220 0,003
CZK 25,447 0,069
GBP 0,886 0,003
HUF 308,770 0,020
CAD 1,519 0,001

SPOLUPRÁCA