ČLÁNOK


,

“ Zmiernenie vo vývoji schodku zahraničného obchodu sa nekonalo, schodok „“vystrelil““
30. apríla 2001

Výsledky zahraničného obchodu už druhý mesiac po sebe prekonali najhoršie predtuchy analytikov spoločnosti P67value, s.r.o., v Bratislave. V marci sa mesačný schodok dostal až na 8,8 mld Sk, za tri mesiace od začiatku roka na 19,4 mld Sk (v porovnaní so 7,4 mld Sk za prvé tri mesiace roku 2000).

Ešte hrozivejšie vyzerá vývoj podielov schodkov na HDP. V marci dosiahol podiel kumulatívneho dvanásťmesačného schodku zahraničného obchodu na HDP až takmer 6%, pričom na konci roku 2000 to bolo 4,7% a na konci roku 1999 5,6%.

Vyšší ako priemerný nárast v kategórií dovozov do republiky dosiahli základné komodity (ropa, kovy…), ale tiež výrobky určené pre spotrebiteľský dopyt. Stroje a prístroje, ktoré by signalizovali investičný dopyt, zaznamenali len o málo vyššie percento rastu ako priemer nárastu dovozu za prvé tri mesiace.

Na konci roka P67value pôvodne očakávala schodok do 50 mld Sk za celý rok 2001, čo by predstavovalo asi 5% HDP. Po vývoji v prvých troch mesiacoch spoločnosť reviduje očakávania na 70 – 80 mld Sk, čo predstavuje schodok až 8,0% HDP.

Kurz koruny by však mal byť v hlavne miere ovplyvnený privatizačnými príjmami a teda by koruna nemala znehodnocovať. Po posledných správach o tom, že príjmy z predaja SPP sú reálne očakávateľné až začiatkom budúceho roku, čo okrem iného môže poukazovať aj na zdržanie v ostatných privatizačných projektoch, nie je predpoklad koncoročného kurzu na úrovni 42,50 Sk za euro taký istý ako doteraz.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 7. 2021

USD 1,181 0,002
CZK 25,685 0,056
GBP 0,855 0,000
HUF 359,430 2,220
CAD 1,484 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS