ČLÁNOK
Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v apríli 2014
16. júna 2014

Zamestnanosť 

apríli v porovnaní s aprílom 2013 vzrástla zamestnanosť v informačných a komunikačných činnostiach o 8 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7,8 %, vo veľkoobchode o 7,3 %, vybraných trhových službách o 7 %, ubytovaní o 5,7 % a v priemysle o 2,1 %. Počet zamestnaných osôb klesol v predaji a oprave motorových vozidiel o 2 %, doprave a skladovaní o 1,3 %, maloobchode a v stavebníctve zhodne o 0,1 %.

V priemere za štyri mesiace v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2013 vzrástla zamestnanosť v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 9,1 %, vo veľkoobchode o 7,4 %, ubytovaní o 6 %, vybraných trhových službách o 5,8 %, informačných a komunikačných činnostiach o 5,3 % a v priemysle o 1,7 %. Klesla v predaji a oprave motorových vozidiel o 2 %, doprave a skladovaní o 1 %, maloobchode o 0,4 % a v stavebníctve o 0,2 %.

Priemerná mesačná mzda  

Priemerná nominálna mesačná mzda sa zvýšila v apríli oproti aprílu 2013 v priemysle o 8,9 % (dosiahla 933 Eur), vo veľkoobchode o 7,1 % (826 Eur), doprave a skladovaní o 7,1 % (781 Eur), maloobchode o 4,1 % (579 Eur), predaji a oprave motorových vozidiel o 3,1 % (819 Eur) a v ubytovaní o 3,1 % (601 Eur). Klesla v informačných a komunikačných činnostiach o 4,6 % (1 711 Eur), vo vybraných trhových službách o 3,7 % (789 Eur), v stavebníctve o 1,6 % (603 Eur), v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 0,5 % (366 Eur).

Priemerná reálna mesačná mzda v apríli medziročne vzrástla v priemysle o 9,1 %, vo veľkoobchode, v doprave a skladovaní zhodne o 7,3 %, maloobchode o 4,3 %, predaji a oprave motorových vozidiel,  ubytovaní zhodne o 3,3 %. Znížila sa v informačných a komunikačných činnostiach o 4,4 %, vo vybraných trhových službách o 3,5 %, v stavebníctve o 1,4 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 0,3 %.

V priemere za štyri mesiace v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2013 sa mzda zvýšila vo veľkoobchode o 8,1 % (dosiahla 818 Eur), v doprave a skladovaní o 6,9 % (758 Eur), priemysle o 6 % (894 Eur), predaji a oprave motorových vozidiel o 4,7 % (810 Eur), informačných a komunikačných činnostiach o 3,5 % (1 787 Eur), maloobchode o 2,5 % (573 Eur) a v ubytovaní o 1,9 % (587 Eur). Klesla vo vybraných trhových službách o 1,9 % (807 Eur), v stavebníctve o 1,7 % (576 Eur), v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1,6 % (363 Eur).

Reálna mesačná mzda v priemere za štyri mesiace vzrástla medziročne vo veľkoobchode o 8,2 %, v doprave a skladovaní o 7 %, priemysle o 6,1 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 4,8 %, informačných a komunikačných činnostiach o 3,6 %, maloobchode o 2,6 % a v ubytovaní o 2 %. Nižšia bola vo vybraných trhových službách o 1,8 %, v stavebníctve o 1,6 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1,5 %.

 

Poznámka: predbežné výsledky; podľa mesačného zisťovania; zamestnané osoby sú zamestnanci a podnikatelia; mzdy bez podnikateľských príjmov, vrátane miezd zamestnancov u živnostníkov

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS