ČLÁNOK
Zámerom Železiarní Podbrezová (ŽP) je zostať výrobcom tradičného sortimentu a konkurovať európskym producentom.
24. septembra 1998

ŽP plánujú zvýšiť výrobu produktov s vyššou pridanou hodnotou, zintenzívniť spoluprácu s automobilovým priemyslom, ako aj zaviesť výrobu ložiskových ocelí. Na dnešnom Fóre investorov to povedal podpredseda predstavenstva ŽP Ľudovít Ihring. ŽP sa budú snažiť podľa neho diverzifikovať svoje aktivity. Svedčí o tom aj výstavba lyžiarskeho strediska, ktorého prevádzka by sa mala začať túto sezónu, ako aj plánovaná výstavba golfového ihriska. Za týmto účelom začali ŽP spolupracovať s viacerými hoteliérmi a cestovnými kanceláriami. Na margo finančnej stratégie podniku Ľ. Ihring skonštatoval, že zámerom ŽP je v priebehu troch až piatych rokov znížiť podiel cudzích zdrojov na aktívach zo súčasných zhruba 50 % na 40 %. Okrem toho spoločnosť podľa neho neustále optimalizuje svoju dlhovú službu. plánovaný zisk po zdanení vo výške 50 mil. Sk železiarne dodržia. „Predbežné výsledky ukazujú, že skutočnosť by mala byť oproti plánu o čosi lepšia,“ poznamenal Ľ. Ihring. Upozornil však na avizovanú krízu v hutníctve v budúcom roku. V oblasti životného prostredia, je cieľom ŽP získať v priebehu troch rokov certifikát kvality podľa normy ISO 14 000. ŽP dosiahli v minulom roku hrubý zisk 42,07 mil. Sk a čistý zisk 27,89 mil. Sk. Pri základnom imaní 2,384 mld. Sk predstavuje čistý zisk na akciu 11,7 Sk. Spoločnosť vlani vyrobila tovar za 3,602 mld. Sk, pričom odbyt dosiahol 3,615 mld. Sk. Na vývoz smerovalo v minulom roku takmer 80% produkcie. Spoločnosť exportuje do krajín EÚ, do ČR, do štátov východnej Európy, ale aj na Stredný a Ďaleký Východ a do Južnej Ameriky. Súčasná cena akcií Železiarní Podbrezová sa pohybuje na úrovni 132 až 138 Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 12. 2020

USD 1,216 0,001
CZK 26,518 0,098
GBP 0,903 0,001
HUF 358,570 0,940
CAD 1,563 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS