ČLÁNOK
Zámerom a.s. Váhostav Žilina je v tomto roku dosiahnuť čistý zisk na úrovni 97 mil. Sk.
14. mája 1997

Táto tvorba zisku zabezpečuje prijateľnú mieru výnosnosti vlastného imania aj akcií. »Tvorba zisku zároveň bude ovplyvňovať trhovú cenu akcií spoločnosti. Vyplýva to zo správy o výsledkoch činnosti spoločnosti Váhostav za minulý rok, o ktorej firma informovala redakciu NO. Splnením tohto cieľa sa dosiahne výkonnosť akcií spoločnosti 22%. Vlastný kapitál by mal zvýšiť na základe uvedeného plánovaného hospodárskeho výsledku o 10%. Tým by sa mali vytvoriť predpoklady na výplatu dividend. Spoločnosť má zámer dosiahnuť celkovú výnosnosť vlastného kapitálu 7,5%.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS