ČLÁNOK
Zajtra zverejní ŠÚ SR dáta o zahraničnom obchode
26. marca 2001

Zajtra zverejní ŠÚ SR dáta o zahraničnom obchode. P67value, s.r.o. v Bratislave očakáva schodok na úrovni 4,5 mld. Sk. Analytici spoločnosti predpokladajú, že aj vo februári pokračovalo zhoršovanie stavu, ktoré sa prejavuje v prehlbovaní v schodku, i keď nie dramatickým tempom. Očakávanie vyplýva z konštatovania, že kurz slovenskej koruny voči euru počas februára ovplyvňoval v podstate len vývoj v zahraničnom obchode a zahraničný dlh.

Za celý rok 2001 očakáva P67value deficit na úrovni 50 mld Sk (asi 5% HDP). Najpodstatnejší vplyv na koncoročný výsledok bude mať vývoj importu v posledných mesiacoch roka. Do tohto obdobia sa okrem sezónnosti premietne aj zvýšený domáci dopyt podporený vývojom reálnych miezd a vyplatením dlhopisov FNM SR.

Indicator

FOREIGN TRADE in February

To be released

28.3.2001

Our forecast

– 4,5 bn SKK

Previous

-5,3 bn SKK in January

Good surprise, if

< 3,7 bn SKK

Bad surprise, if

> 5,5 bn SKK

SKK impact

High


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 8. 2021

USD 1,189 0,000
CZK 25,476 0,025
GBP 0,856 0,004
HUF 356,010 1,190
CAD 1,482 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS