ČLÁNOK
Začínajú sa testy ADSL
23. januára 2003

Oznámenie Slovenských telekomunikácií, a.s., o prípravách na začatie poskytovania technológie ADSL vyvolala medzi fyzickými, ako aj právnickými osobami značný ohlas. „Po publikovaní správy o ponuke pre poskytovateľov internetových služieb sme zaznamenali zvýšený záujem zákazníkov, ktorí mali záujem o test tejto technológie. Všetkým záujemcom sme museli oznámiť, že komerčnú prevádzku ADSL plánujeme uviesť až v druhom štvrťroku 2003, po vyhodnotení technického testu,“ uviedol Ján Kondáš, viceprezident spoločnosti Slovenské telekomunikácie, a.s., pre komunikáciu.

Podľa jeho slov je zarážajúce, že napriek enormnému záujmu o ADSL medzi zákazníckou verejnosťou spoločnosť zaznamenala malý ohlas v okruhu poskytovateľov internetových služieb. Pritom sa na technickom teste technológie ADSL môžu zúčastniť všetci poskytovatelia internetových služieb, ktorí spĺňali licenčné podmienky alebo podmienky všeobecného povolenia na sprostredkovanie prístupu do siete Internet. Navyše, náklady spojené s technickým testom, ktoré vzniknú Slovenským telekomunikáciám, a.s., znášajú výhradne Slovenské telekomunikácie, a.s. Poskytovatelia internetových služieb po zložení bankovej záruky na zapožičané zariadenia, ktorú im spoločnosť Slovenské telekomunikácie, a.s., po ukončení testu vráti, a podpísaní Zmluvy o technickom testovaní technológie ADSL, mohli technický test ADSL začať realizovať.

Testovaciu prevádzku technológie ADSL Slovenské telekomunikácie, a.s., ponúkajú poskytovateľom internetového pripojenia v bratislavských ústredniach Jarošova ul., Jarabinkova ul., Námestie SNP a Jelšová ul. Podľa vyjadrenia Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) je technický test ADSL v súlade so Zákonom o telekomunikáciách.

Technológia ADSL patrí v súčasnosti medzi najmodernejšie prenosové technológie na svetovom trhu a je vhodná pre všetky segmenty zákazníkov. ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) umožňuje získať vysokorýchlostný prístup pre prenos dát, ktorý sa realizuje asymetricky, t.j. vyššou rýchlosťou smerom k užívateľovi a zároveň nižšou rýchlosťou prenosu smerom od užívateľa.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS