ČLÁNOK
Vývoj zahraničného obchodu vo februári 2013
9. apríla 2013

Vo februári dosiahol celkový vývoz tovaru hodnotu 5 060,2 mil. Eur pri medziročnom raste o 3,7 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 0,2 % na 4 601,5 mil. Eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktív­ne v objeme 458,7 mil. Eur (o 172,8 mil. Eur vyššie ako vo februári 2012).

Za január a február sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšil celkový vývoz tovaru o 5,6 % na 9 891,7 mil. Eur a celkový dovoz o 3,3 % na 9 077 mil. Eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 814,7 mil. Eur (o 230,5 mil. Eur vyššie ako za rovnaké obdobie roku 2012).

___________________________
Poznámka: údaje sú predbežné, v bežných cenách v hodnote typu FOB. Podrobné údaje budú publikované podľa kalendára 9. mája 2013. Informáciu vypracoval Štatistický úrad SR na základe údajov Colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru.

detailnejšie údaje

 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 7. 2024

USD 1,089 0,000
CZK 25,231 0,030
GBP 0,842 0,001
HUF 389,730 1,170
CAD 1,497 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS