ČLÁNOK
Vývoj zahraničného obchodu v marci a za 1. štvrťrok 2014
9. mája 2014

marci dosiahol celkový vývoz tovaru hodnotu 5 479,1 mil. Eur pri medziročnom raste o 3,8 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 5,9 % na 5 120,5 mil. Eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 358,5 mil. Eur (o 84,1 mil. Eur nižšie ako v marci 2013).

1. štvrťroku 2014 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšil celkový vývoz tovaru o 5,5 % na 15 941,5 mil. Eur a celkový dovoz sa zvýšil o 5,7 % na 14 694,7 mil. Eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 1 246,8 mil. Eur (o 29,1 mil. Eur vyššie ako v 1. štvrťroku 2013).

Poznámka:
údaje sú predbežné, v bežných cenách v hodnote typu FOB a sú spracované podľa metodiky platnej od roku 2007. Podrobné údaje budú publikované podľa kalendára 9. júna 2014. Informáciu vypracoval Štatistický úrad SR na základe údajov Colnej sekcie finančného riaditeľstva SR získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru.

detailnejšie údaje


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS