ČLÁNOK
Vývoj zahraničného obchodu v máji a za päť mesiacov roka 2013
11. júla 2013

 V máji  dosiahol celkový vývoz tovaru hodnotu 5 645,4 mil. Eur pri medziročnom raste o 3,6 %. Celkový dovoz tovaru sa znížil o 1,1 % na 4 981,3 mil. Eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 664,1 mil. Eur (o 251,7 mil. Eur vyššie ako v máji 2012).

Za päť mesiacov sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšil celkový vývoz tovaru o 4,2 % na 26 468 mil. Eur a celkový dovoz o 0,3 % na 23 931,8 mil. Eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 2 536,2 mil. Eur (o 998,6 mil. Eur vyššie ako za rovnaké obdobie minulého roku).

___________________________

Poznámka: údaje sú predbežné, v bežných cenách v hodnote typu FOB. Podrobné údaje budú publikované podľa kalendára 9. augusta 2013. Informáciu vypracoval Štatistický úrad SR na základe údajov Colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru.

detailnejšie údaje


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 7. 2024

USD 1,091 0,002
CZK 25,422 0,081
GBP 0,840 0,000
HUF 391,480 0,420
CAD 1,488 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS