ČLÁNOK
Vývoj zahraničného obchodu v januári 2014
12. marca 2014

V januári 2014 dosiahol celkový vývoz tovaru hodnotu 5 228,6 mil. Eur pri medziročnom raste o 8,3 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 9,9 % na 4 904,3 mil. Eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 324,2 mil. Eur (o 39,7 mil. Eur nižšie ako v januári 2013).

Poznámka: údaje sú v bežných cenách v hodnote typu FOB a sú spracované podľa metodiky platnej od roku 2007. Podrobné údaje budú publikované podľa kalendára 9. apríla 2014. Informáciu vypracoval Štatistický úrad SR na základe údajov Colnej sekcie finančného riaditeľstva SR získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS