ČLÁNOK
Vývoj zahraničného obchodu v januári 2013
11. marca 2013

V januári dosiahol celkový vývoz tovaru hodnotu 4 972,5 mil. Eur pri medziročnom raste o 10,7 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 9,9 % na 4 609 mil. Eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 363,5 mil. Eur (o 65,2 mil. Eur vyššie ako v januári 2012).

___________________________

Poznámka: údaje sú predbežné, v bežných cenách v hodnote typu FOB. Podrobné údaje budú publikované podľa kalendára 9. apríla 2013. Informáciu vypracoval Štatistický úrad SR na základe údajov Colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru.

detailnejšie údaje

 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS