ČLÁNOK
Vývoj spotrebiteľských cien v decembri 2014
14. januára 2015

Spotrebiteľské ceny v decembri 2014 v porovnaní s novembrom 2014 v úhrne klesli o 0,3 %. Znížili sa ceny v odboroch doprava o 1,9 %, alkoholické nápoje a tabak o 0,6 %, odevy a obuv o 0,5 %, potraviny a nealkoholické nápoje; hotely, kaviarne a reštaurácie; rozličné tovary a služby zhodne o 0,2 %. Vzrástli ceny nábytku, bytového zariadenia a bežnej údržby domu o 0,2 %, rekreácie a kultúry; vzdelávania zhodne o 0,1 %. Na novembrovej úrovni zostali ceny v odboroch bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá; zdravie; poštové a te lekomunikačné služby.

potravinách klesli ceny olejov a tukov o 3,4 %, cukru, džemu, medu, sirupov, čokolády a cukroviniek o 0,9 %, zeleniny (vrátane zemiakov) o 0,8 %, chleba a obilnín o 0,4 %, rýb o 0,3 %, mlieka, syrov a vajec o 0,1 %. Zvýšili sa ceny ovocia o 6 % a mäsa o 0,4 %. Klesli ceny nealkoholických nápojov o 2,1 % (minerálnych vôd, nealkoholických nápojov a štiav o 2,5 %, kávy, čaju a kakaa o 1,4 %).

Pokles cien zeleniny (vrátane zemiakov) ovplyvnili nižšie ceny šalátových uhoriek o 9,9 %, papriky o 9,2 %, petržlenu o 3,3 %, paradajok o 2,6 %, zeleru o 1,9 %, cibule o 1,4 % a bielej kapusty o 1,3 %. Zvýšili sa ceny karfiolu o 52,7 %, cesnaku o 0,8 %, zemiakov o 0,6 % a karotky o 0,1 %. Rast cien ovocia ovplyvnilo zvýšenie cien stolového hrozna o 59,6 %. Znížili sa ceny kiwi o 17,7 %, citrónov o 9,9 %, pomarančov o 8,1 %, mandarínok o 4,8 %, banánov o 4,2 % a jabĺk o 3,9 %. Zvýšenie cien mäsa ovplyvnili vyššie ceny hydiny o 1,1 % a hovädzieho mäsa o 0,3 %. Klesli ceny bravčového mäsa, údenín zhodne o 0,1 %.

Zníženie cien v odbore alkoholické nápoje a tabak ovplyvnil pokles cien alkoholických nápojov o 1,1 % (piva o 1,3 %, destilátov o 1,2 %, vína o 0,7 %). Nezmenili sa ceny tabaku.

Nižšie ceny v odbore odevy a obuv ovplyvnilo zníženie cien odevov; obuvi zhodne o 0,5 %.

V odbore bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá na úrovni novembra 2014 zostali ceny skutočného n ájomného plateného nájomníkmi; tovarov pre pravidelnú údržbu a opravy obydlia; odvozu a likvidácie odpadu; elektriny; plynu; tepelnej energie. Vzrástli ceny stočného o 0,3 %, vodného o 0,2 % a pevných palív o 0,1 %. Klesli ceny služieb pre pravidelnú údržbu a opravy obydlia o 0,2 %, imputovaného nájomného bývajúcich vlastníkov; iných služieb vzťahujúcich sa na bývanie zhodne o 0,1 %.

Na zvýšenie cien v odbore nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domu vplývali vyššie ceny tovarov a služieb pre bežnú údržbu domácnosti o 0,7 %, nábytku, zariadenia, kobercov, podlahových krytín; domácich spotrebičov zhodne o 0,1 %. Klesli ceny bytového textilu o 0,5 %, skla, stolového riadu, potrieb pre domácnosť o 0,3 %, nástrojov a zariadení pre dom a záhradu o 0,2 %.

V odbore zdravie sa nezmenili ceny zdravotníckych služieb iných ako nemocničných; nemocničných služieb. Klesli ceny zdravotníckych a farmaceutických výrobkov, terapeutických prístrojov a zariadení o 0,1 % (terapeutických prístrojov a zariadení o 0,1 %, nezmenili sa ceny farmaceutických prípravkov a produktov, iných zdravotníckych produktov).

Zníženie cien v doprave ovplyvnili nižšie ceny dopravných služieb o 2,3 % (železničnej osobnej dopravy o 6,8 %, leteckej osobnej dopravy o 6,5 %, nezmenili sa ceny cestnej osobnej dopravy, iných dopravných služieb), prevádzky prostriedkov osobnej dopravy o 2,1 % (klesli ceny pohonných látok a mazív o 3,7 %, vzrástli ceny údržby a opráv o 0,3 %, náhradných dielov a príslušenstva o 0,1 %) a nákupu dopravných prostriedkov o 1,3 % (ojazdených motorových vozidiel o 2,2 %, nezmenili sa ceny nových motorových vozidiel).

V odbore pošta a telekomunikácie nezmenené zostali ceny poštových a telefónnych služieb. Klesli ceny telefónnych prístrojov o 0,1 %.

Vyššie ceny v odbore rekreácia a kultúra ovplyvnil rast cien rekreačných a kultúrnych služieb o 0,3 %, novín, kníh a kancelárskych potrieb o 0,2 %, iného vybavenia pre rekreáciu, záhradu a domáce zvieratá; dovoleniek s programom zhodne o 0,1 %. Klesli ceny audiovizuálnej a fotografickej techniky o 0,3 % a iných veľkých zariadení dlhodobej spotreby pre rekreáciu o 0,1 %.

Rast cien v odbore vzdelávanie spôsobili vyššie ceny predškolského a základného vzdelania o 0,2 % (vzrástlo školné v materskej škole o 0,2 %), vzdelania, ktoré nie je definované úrovňou o 0,1 % (vzrástol poplatok v základnej umeleckej škole o 0,5 %). Nezmenili sa ceny stredoškolského a vysokoškolského vzdelania.

Nižšie ceny v odbore hotely, kaviarne a reštaurácie ovplyvnilo zníženie cien stravovania o 0,2 % (v jedálňach o 0,4 %, nezmenili sa ceny v reštauráciách, v kaviarňach) a ubytovacích služieb o 0,1 %.

Na zníženie cien v odbore rozličné tovary a služby vplývali nižšie ceny osobnej starostlivosti o 0,3 % a osobných predmetov inde neklasifikovaných o 0,1 %. Na úrovni novembra 2014 zostali ceny sociálnych služieb; poistenia; finančných služieb inde neklasifikovaných; iných služieb inde neklasifikovaných.

decembri 2014v porovnaní s decembrom 2013 sa spotrebiteľské ceny v úhrne znížili o 0,1 %. Klesli ceny v odboroch doprava o 4,8 %, potraviny a nealkoholické nápoje o 0,5 %, poštové a telekomunikačné služby; bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá zhodne o 0,4 %. Vzrástli ceny v odboroch vzdelávanie o 2,8 %, nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domu o 1,7 %, rozličné tovary a služby o 1,4 %, odevy a obuv o 1,2 %, alkoholické nápoje a tabak; hotely, kaviarne a reštaurácie zhodne o 1,1 %, rekreácia a kultúra o 0,9 % a zdravie o 0,5 %.

priemere za rok 2014 v porovnaní s rokom 2013 spotrebiteľské ceny v úhrne klesli o 0,1 %.

Index spotrebiteľských cien sa v decembri 2014 oproti novembru 2014 v domácnostiach zamestnancov znížil o 0,3 % a v domácnostiach dôchodcov o 0,2 %.

Index spotrebiteľských cien sa v decembri 2014 za domácnosti zamestnancov medziročne znížil o 0,1 % a za domácnosti dôchodcov medziročne zvýšil o 0,1 %.

priemere za rok 2014 v porovnaní s rokom 2013 sa index spotrebiteľských cien za domácnosti zamestnancov znížil o 0,1 % a za domácnosti dôchodcov sa nezmenil.

 zdrojová tabuľka/detailnejšie údaje


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS