ČLÁNOK
Vývoj jadrovej a čistej inflácie v júni 2014
14. júla 2014

V júni 2014 sa medziročná inflácia znížila v úhrne o 0,1 %. Jadrová inflácia dosiahla hodnotu 0,1 % a čistá inflácia 0,6 %.

Jadrová inflácia v júni oproti máju ovplyvnila úhrnnú infláciu 0,10 percentuálnymi bodmi (p. b.), regulované ceny a nepriame dane úhrnnú infláciu neovplyvnili. Ceny potravín jadrovú infláciu ovplyvnili -0,02 p. b. a čistá inflácia ovplyvnila jadrovú infláciu 0,12 p. b.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS