ČLÁNOK
Vývoj cien vo výrobnej sfére v decembri 2013
2. februára 2014

Ceny priemyselných výrobcov 1)

Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemsko v decembri 2013 oproti novembru 2013 klesli o 0,1 %. Znížili sa ceny dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 0,6 % a dodávky vody, čistenia, odvodu, odpadov a služieb o 0,1 %. Vzrástli ceny ťažby a dobývania o 1,2 % a priemyselnej výroby o 0,2 %.

V priemyselnej výrobe vzrástli ceny výroby koksu a rafinovaných ropných produktov o 1,9 %, dopravných prostriedkov o 0,8 %, chemikálií a chemických produktov; strojov a zariadení inde nezaradených zhodne o 0,5 %, textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 0,3 %, výrobkov z gumy a plastu o 0,1 %. Klesli ceny výroby potravín, nápojov a tabaku o 0,8 %, drevených a papierových výrobkov, tlače o 0,6 %, ostatnej výroby, opravy a inštalácie strojov o 0,5 %, výrobkov z kovov a kovových konštrukcií o 0,3 %, počítačových, elektronických a optických výrobkov; elektrických zariadení zhodne o 0,1 %. Nezmenili sa ceny výroby základných farmaceutických výrobkov a prípravkov.

V decembri 2013 v porovnaní s decembrom 2012 klesli ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh o 1,7 %. Znížili sa ceny ťažby a dobývania o 2,8 %, dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 2,1 % a priemyselnej výroby o 1,5 %. Ceny dodávky vody, čistenia, odvodu, odpadov a služieb vzrástli o 1,7 %.

V priemyselnej výrobe klesli ceny výroby koksu a rafinovaných ropných produktov o 6,3 %, chemikálií a chemických produktov o 4,8 %, elektrických zariadení o 3,2 %, kovov a kovových konštrukcií o 2,9 %, potravín, nápojov a tabaku o 1,4 %, drevených a papierových výrobkov, tlače o 0,5 %, výrobkov z gumy a plastov o 0,1 %. Vzrástli ceny výroby základných farmaceutických výrobkov a prípravkov o 4,3 %, textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 2,9 %, strojov zariadení inde nezaradených o 1,6 %, ostatnej výroby, opravy a inštalácie strojov o 0,5 %, dopravných prostriedkov; počítačových, elektronických a optických výrobkov zhodne o 0,1 %.

V priemere za rok 2013 oproti roku 2012 klesli ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh o 0,1 % vplyvom nižších cien priemyselnej výroby o 0,3 % a dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 0,1 %. Vzrástli ceny dodávky vody, čistenia, odvodu, odpadov a služieb o 2,7 %, ťažby a dobývania o 0,2 %.

Ceny priemyselných výrobcov preexport v decembri 2013 oproti novembru 2013 klesli o 0,4 %. Znížili sa ceny ťažby a dobývania; dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu zhodne o 0,5 % a priemyselnej výroby o 0,3 %. Ceny výroby vody, čistenia, odvodu, odpadov a služieb vzrástli o 2,2 %.

V priemyselnej výrobe klesli ceny výroby koksu a rafinovaných ropných produktov o 1,3 %, drevených a papierových výrobkov, tlače; kovov a kovových konštrukcií zhodne o 0,7 %, počítačových, elektronických a optických výrobkov o 0,5 %, elektrických zariadení; strojov a zariadení inde nezaradených zhodne o 0,4 %, potravín, nápojov a tabaku; výrobkov z gumy a plastu; dopravných prostriedkov zhodne o 0,1 %. Vzrástli ceny výroby chemikálií a chemických produktov o 1,1 %, ostatnej výroby, opravy a inštalácie strojov o 0,6 %, textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 0,2 %. Nezmenili sa ceny výroby základných farmaceutických výrobkov a prípravkov.

V decembri 2013 v porovnaní s decembrom 2012 exportné ceny klesli o 2,7 %. Znížili sa ceny dodávky vody, čistenia, odvodu, odpadov a služieb o 9,3 %, ťažby a dobývania o 3,9 %, dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 7,7 % a priemyselnej výroby o 2,4 %.

V priemyselnej výrobe klesli ceny výroby počítačových, elektronických a optických výrobkov o 7 %, chemikálií a chemických produktov o 5,5 %, koksu a rafinovaných ropných produktov o 3 %, dopravných prostriedkov o 2,2 %, kovov a kovových konštrukcií o 2,1 %, elektrických zariadení o 1,4 %, výrobkov z gumy a plastu; drevených a papierových výrobkov, tlače zhodne o 1,3 %, ostatnej výroby, opravy a inštalácie strojov o 1,2 %, potravín, nápojov a tabaku o 0,2 %. Vzrástli ceny výroby textilu, odevov, kože, kožených výrobkov o 7,1 %, základných farmaceutických výrobkov a prípravkov o 4 %, strojov a zariadení inde nezaradených o 1,5 %.

V priemere za rok 2013 oproti roku 2012 klesli ceny priemyselných výrobcov pre export o 1,4 % vplyvom nižších cien ťažby a dobývania o 2,4 %, priemyselnej výroby o 1,5 %, dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 1,2 %. Ceny dodávky vody, čistenia, odvodu, odpadov a služieb sa zvýšili o 0,1 %.

Ceny poľnohospodárskych výrobkov 1)

V decembri 2013 boli ceny poľnohospodárskych výrobkov medziročne nižšie o 10,4 %. Ceny rastlinných výrobkov sa znížili o 16,2 % a živočíšnych výrobkov o 2,6 %.

Z rastlinných výrobkov klesli ceny obilnín o 29,6 %, olejnatých plodov a semien o 26,8 %. Vzrástli ceny strukovín o 3,9 %, zemiakov o 68 %, ovocia a zeleniny o 9,3 %. Zo živočíšnych výrobkov sa znížili ceny konzumných slepačích vajec o 23,6 %, živých rýb o 3 % a ovčej vlny surovej v pote o 13,3 %. Zvýšili sa ceny hovädzieho dobytka vrátane teliat o 0,8 %, surového kravského mlieka o 10,2 %, jatočných jahniat a oviec o 0,4 %, jatočnej hydiny o 0,2 % a jatočných ošípaných o 0,2 %.

V roku 2013 klesli ceny poľnohospodárskych výrobkov v priemere o 4,9 % vplyvom nižších cien rastlinných výrobkov o 8,1 % a živočíšnych výrobkov o 0,7 %.

Ceny stavebných prác 1)

Ceny stavebných prác v decembri 2013 oproti novembru 2013 vzrástli o 0,2 %. V porovnaní s decembrom 2012 sa zvýšili o 1,2 %. V priemere za rok 2013 ceny stavebných prác medziročne vzrástli o 0,7 %.

Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve 1)

Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve v decembri 2013 oproti novembru 2013 vzrástli o 0,1 %. V porovnaní s decembrom 2012 sa znížili o 2,1 %. V priemere za rok 2013 ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve medziročne klesli o 0,8 %.

____________________________
Poznámka:1) od januára 2013 sú ceny výrobcov počítané na báze roku 2010 

 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2020

USD 1,174 0,005
CZK 27,007 0,027
GBP 0,917 0,001
HUF 362,050 1,030
CAD 1,563 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS