ČLÁNOK
“ Výsledky zahraničného obchodu prekonali „“bad surprise““ P67value
29. marca 2001

Schodok zahraničného obchodu vo februári dosiahol 5,8 mld Sk, pričom spoločnosť P67value, s.r.o., v Bratislave očakávala úroveň okolo 4,5 mld Sk. Schodok nad 5,5 mld Sk označili analytici P67value za zlý signál. Kumulatívne za posledných dvanásť mesiacov sa schodok vyšplhal na 5,2% HDP po januárových 4,9% HDP a koncoročných 4,8% HDP.

Optimizmus nevzbudzujú ani tempá rastu februárového dovozu (+21,5% YoY) v porovnaní s tempom rastu exportu (+17%). Vyššie dovozy boli spôsobené hlavne dovozmi ropy a zemného plynu, čo potvrdzuje aj najvyšší deficit v obchode s Ruskom. Vývoz rástol (už tradične) najmä vďaka vývozu automobilov.

Za menovo bezpečnú hranicu sa pre malé ekonomiky typu Slovenska považuje hranica 5% HDP. Slovensko ju práve dosiahlo. Napriek tomu neočakáva P67value však veľký vplyv na kurz koruny, keďže na trhu chýbajú špekulanti dodávajúci likviditu trhu. Dopad na kurz môže vyplývať z úhrad za dovozy. Na korunu „ostávajú“ v P67value optimisti. Privatizácia (hlavne SPP) sa blíži, dobré správy o ratingu (i keď očakávané) by mohli v očiach zahraničných investorov posunúť korunu medzi štandardné stredoeurópske meny. Až po tomto vývoji bude kurz citlivejšie reflektovať na správy z makroekonomiky.

Do konca roka analytici P67value stále predpokladajú deficit na úrovni 50 mld Sk, teda zhruba 5% HDP. Rizikom je vývoj domáceho dopytu v závere roka, ktorý už nepríjemne prekvapil v závere minulého roku.

Národná banka Slovenska sa nedávno vyjadrila, že vo vývoji zahraničného obchodu nevidí momentálne riziko.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS