ČLÁNOK
Výsledky finančnej skupiny Provident Financial pokračovali v pozitívnom raste
30. júla 2003

Provident Financial plc, vedúca medzinárodná finančná skupina pôsobiaca v oblasti poskytovania hotovostných pôžičiek do domácností a poistenia automobilov ako aj financovania ich nákupu, informovala o svojich obchodných výsledkoch za šesť mesiacov tohto rokana konci prvého polroka 2003. Celkový obrat finančnej skupiny Provident Financial zaznamenal v porovnaní s 30. júnom rovnakým obdobím roka 2002 nárast o 23% na hodnotu 555 mil. GBP, pričom zisk pred zdanením dosiahol hodnotu 79,9 mil. GBP.

„Provident Financial neustále posilňuje svoju pozíciu silnej medzinárodnej finančnej skupiny so širokýms rozširujúcim sa portfóliom obľúbených služieb, vytváraných na základe potrieb a požiadaviek viac ako 3 miliónomv zákazníkov,“ komentoval obchodné výsledky skupiny John van Kuffeler, predseda predstavenstva finančnej skupiny Provident Financial. „V prvej polovici roka zaznamenala finančná skupina pozitívny dobrý vývoj a verímezostávame presvedčení o jej pozitívnych vyhliadkach pre rok 2003, že tento trend bude pokračovať aj v nasledujúcom období,“ dodal pán Kuffeler.

Výsledky Medzinárodnejá divíziea, do ktorej patrí ajPoľsko, Česká republika, Slovensko a Maďarsko, dosiahla v sledovanom období vynikajúce výsledky. Provident Financial na Slovensku, predstavovali jeden z kľúčových zdrojov pozitívneho rastu obchodných výsledkov celej finančnej skupiny Provident Financial. Medzinárodná divízia zaznamenala vV prvom polroku 2003 zaznamenala nárast obratu o 39 % v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2002, o 39% na úroveň 90 mil. GBP. Spolu s nárastom počtu zákazníkov o 34% na úroveň 1,08 milióna predstavuje tento výsledok dôkaz o dynamickom raste celej divízie., ktorá v súčasnosti pokrýva trhy Poľska, Maďarska, Českej republiky a Slovenska.

Spoločnosť Provident Financial poskytuje na Slovensku krátkodobé hotovostné pôžičky (3 000 až 30 000 Sk) podľa vopred dohodnutých podmienok, bez ručiteľa a na akýkoľvek účel. Pôžičky sú poskytované prostredníctvom obchodných zástupcov priamo v pohodlí domáceho prostredia zákazníka. Svoje pôsobenie spoločnosť neustále rozširuje a rok 2003 je pre Provident Financial rokom expanzie na takmer celé územie Slovenska. Ku koncu júna 2003 spoločnosť poskytovala pracovné príležitosti pre takmer 900 ľudí. Provident Financial prináša do slovenských regiónov okrem základnej služby – hotovostných pôžičiek – aj nové investície, pracovné príležitosti a angažovanosť v sociálnej sfére.

Provident Financial je britská spoločnosť zaregistrovaná na Londýnskej burze cenných papierov, ktorá vo Veľkej Británii pôsobí v oblasti poskytovania hotovostných pôžičiek do domácností a poistenia automobilov ako aj financovania ich nákupu. Ide o silnú finančnú skupinu s trhovou hodnotou viac ako 1,5 mld. GBP, ktorá začala pôsobiť už v roku 1880, a pred niekoľkými rokmi rozšírila poskytovanie hotovostných pôžičiek aj do krajín strednej Európy. Finančná skupina Provident Financial má celosvetovo viac ako 3,4 milióna spokojných zákazníkov, zamestnáva vyše 7 100 zamestnancov a má 27 000 obchodných zástupcov. Od marca 2003 je zaradená do indexu FTSE 100, ktorý tvorí 100 najväčších a najprestížnejších spoločností zaregistrovaných na Londýnskej burze cenných papierov. Celkový obrat spoločnosti v roku 2002 dosiahol 875 mil. GBP. Spoločnosť pôsobí vo viacerých krajinách, v regióne strednej Európy v súčasnosti úspešne pôsobí okrem Slovenska aj v Poľsku, Českej republike, a v Maďarsku. Na Slovensku poskytuje Provident Financial služby zákazníkom prostredníctvom obchodných zástupcov od marca 2001.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2020

USD 1,171 0,001
CZK 27,233 0,085
GBP 0,912 0,003
HUF 365,530 0,170
CAD 1,568 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS