ČLÁNOK
VÝROČNÁ SPRÁVA 2000: Prijímanie prihlášok až do 15. októbra
19. septembra 2001

Na žiadosť viacerých firiem a organizácií predĺžili organizátori súťaže Najlepšia výročná správa roka termín prijímania prihlášok na 15. októbra.

Finančné a nefinančné spoločnosti môžu teda stále prihlasovať svoje výročné správy v písomnej podobe, pričom vyplnenú prihlášku spolu s potrebným počtom výročných správ (12 výtlačkov v slovenskom jazyku a 3 výtlačky z každej inojazyčnej verzie) treba zaslať do 15. októbra 2001 na adresu INEKO, Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212. Pre účasť v kategórii Najlepšia elektronická verzia výročnej správy, ktorá je vyhlásená pod záštitou spoločnosti Sun Microsystems Slovakia je potrebné zaslať v uvedenom termíne 5 kusov nosičov s elektronickou verziou výročnej správy alebo na prihláške uviesť presnú adresu výročnej správy na internete.

Okrem presunu termínu prijímania prihlášok do súťaže pristúpili organizátori i k niektorých ďalším zmenám, ktoré by mali prispieť k väčšej kredibilite a významu samotnej súťaže. Ako uviedol Eugen Jurzyca, predseda hodnotiacej komisie „zmeny nie sú veľké a udiali sa na základe skúseností z vlaňajšieho ročníka. Keďže výročné správy sú kreatívnou prácou a ako také sa z roka na rok vyvíjajú a zlepšujú, je logické, že tomuto trendu sa musia postupne prispôsobovať i hodnotiace kritériá a latka náročnosti sa musí zvyšovať. Jednotlivé kritériá pre tento ročník súťaže majú presnejšie stupnice, takže sa minimalizoval subjektivizmus v hodnotení.“

Hodnotenie prihlásených výročných správ spadá do kompetencie jednotlivých hodnotiacich komisií, ktoré sú tvorené organizátormi súťaži a prizvanými nezávislými odborníkmi. Za účelom skvalitnenia hodnotenia tak napr. dvojica organizátorov – spoločnosť SK-media a týždenník Trend -, ktorí sú garantmi hodnotenia „komunikačnej úrovne“ výročných správ nadviazala spoluprácu so známym slovenským fotografom Karolom Kállayom.

Vyhlasovateľmi súťaže sú poradenská spoločnosť Cap Gemini Ernst&Young, Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO, PR a reklamná spoločnosť SK-media, Slovenská rajtingová agentúra a týždenník Trend.

Všetky ďalšie informácie o súťaži spolu s prihláškou sú k dispozícii na internetovej adrese www.vyrocnasprava.sk.

Mediálnymi partnermi súťaže sú denník Hospodárske noviny a Rádio Twist.

KONTAKT:

Milan Kisztner

INEKO

tel: 02/ 534 110 20

tel: 02/ 582 333 27

fax: 02/ 582 334 87

e-mail: kisztner@ineko.sk


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS