ČLÁNOK
Výhody a nevýhody pripojenia prostredníctvom technológie ADSL
9. apríla 2003

Aké sú výhody a nevýhody pripojenia prostredníctvom technológie ADSL pre užívatela, ktorý doteraz používal pripojenie do internetu cez telefónnu linku (dial up, ISDN)?

Pre užívatelov používajúcich pripojenie prostredníctvom vytácaného (dial up) pripojenia, ci už bežného alebo ISDN, sú najdôležitejšími výhodami rýchlost a fakt, že ADSL je spoplatnované ako flatrate. Znamená to, že užívatel nadalej nemusí sledovat dobu, pocas ktorej je online – môže surfovat kolko chce. V prípade ponuky ADSL Štart sa obmedzenia netýkajú ani objemu prenesených dát.

Výhody ADSL

– prenos dát je minimálne14-krát rýchlejší ako pripojením analógového modemu 28 kbit/s a 3-krát rýchlejší ako cez ISDN 128 kbit/s

– nepretržité pripojenie bez potreby volania císla internetového providera

– paušálny poplatok bez obmedzenia doby pripojenia

– poplatok nie je závislý na dennej dobe ani dlžke pripojenia

– žiadne poplatky za impulzy

– žiadne limity prenesených dát

– prevádzka ADSL neobmedzuje telefonovanie – v dobe pripojenia je možné bez problémov telefonovat

– vysoké prenosové kapacity

– rýchle uskutocnenie pripojenia

– porovnatelné zriadovacie náklady

– jednoduchá inštalácia

Nevýhody ADSL

– službu je možné využívat iba v jednej lokalite (služba je fyzicky viazaná na konkrétnu telefónnu prípojku, na ktorej je zriadená)

– prerušovanie spojenia (nevhodné pre budovanie VPN)

– rýchlost pripojenia kolíše podla technických vlastností konkrétnej telefónnej linky

– rýchlost pripojenia kolíše podla aktuálnej vytaženosti celého systému

Aké sú výhody a nevýhody pripojenia prostredníctvom technológie ADSL pre užívatela, ktorý doteraz používal pripojenie do internetu cez bezdrôtovú linku?

Užívatelia využívajúci „mikrovlnné“ pripojenie majú urcité požiadavky na parametre pripojenia – ci už je to garantovaná rýchlost, rýchlost odozvy alebo poskytovaný technický servis. Práve fakt, že na rozdiel od mikrovlnnej technológie (ktorá je plne v rukách poskytovatela pripojenia) drôty, po ktorých bude realizované pripojenie prostredníctvom ADSL, patria tretej strane – Slovenským telekomunikáciám. Akékolvek zmeny (napríklad rýchlosti) alebo technické problémy nebude teda možné riešit okamžite. Užívatel si musí zvážit, co pre neho predstavuje prioritu.

Výhody ADSL

– nižšie zriadovacie náklady

– nížšie prevádzkové náklady – najmä pre tok dát smerom k užívatelovi

– neexistuje obmedzenie priamej viditelnosti

– na kvalitu pripojenia nemajú vplyv atmosférické javy

– odpadajú nevýhody bezdrôtového pripojenia vo volnom pásme – zahltenie pásma vo velkých aglomeráciách

Nevýhody ADSL

– nižšia úroven technickej podpory

– pripojenie bez možnosti SLA (Service Level Agreement – garantovanie dohodnutých parametrov pripojenia)

– vysoká agregácia užívatelov – ciastocné zdielanie pásma

– dostupnost služby závisí na kvalite a dlžke telefónneho vedenia

– kapacita pripojenia závisí na kvalite a dlžke telefónneho vedenia

– pripojenie sa aktivuje zadaním mena a hesla (podobne ako dial-up)

– nižšia flexibilita parametrov služby

– nemožnost garantovat rýchlost pripojenia

– castejšie prerušovanie pripojenia

– prevádzka je asymetrická – odchádzajúci tok dát je výrazne pomalší

– služba nebude dostupná na celom Slovensku – rozširovanie bude len pozvolné

Aké sú výhody a nevýhody pripojenia prostredníctvom technológie ADSL pre užívatela, ktorý doteraz používal pripojenie do internetu cez pevnú linku?

Užívatelia, ktorí využívajú pripojenie prostredníctvom metalických digitálnych okruhov, optických vlákien, prípadne technológie FWA, majú špeciálne požiadavky na kvalitu a charakter služby, rýchlost a stabilitu pripojenia, od ktorých sa odvíja možnost využívania dalších aplikácií. Práve tieto požiadavky spôsobujú, že pre týchto užívatelov nie je pripojenie prostredníctvom ADSL dostatocne vyhovujúce.

Výhody ADSL

– nízke zriadovacie náklady – nie je nutné zriadovat samostatnú prípojku

– nižšie prevádzkové náklady

Nevýhody ADSL

– nízka úroven technickej podpory

– pripojenie bez možnosti SLA (Service Level Agreement – garantovanie dohodnutých parametrov pripojenia)

– negarantovaná rýchlost

– asymetrická prevádzka – nízka prenosová rýchlost k užívatelovi

– vysoká agregácia užívatelov – ciastocné zdielanie pásma

– nutnost prihlasovania pri každom pripojení

– NAT (Network Address Translation)

– nie je možné pridelit viac IP adries

– obmedzenia pri budovaní VPN

– dostupnost služby závisí na kvalite a dlžke vedenia

– prenosová kapacita je obmedzená v závislosti na kvalite a dlžke vedenia

– casté prerušovanie pripojenia

– službu je možné využívat iba v jednej lokalite (služba je fyzicky viazaná na konkrétnu telefónnu prípojku)

– služba nie je dostupná na celom území SR


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS