ČLÁNOK
VÚB schválila spotrebné úvery za takmer 3 mld. Sk
27. decembra 2002

Obdobie pred vianočnými sviatkami je pre obyvateľov na Slovensku najideálnejšie z hľadiska nákupov prostredníctvom spotrebného úveru. V roku 2001 ich VÚB v posledných dvoch mesiacoch roka schválila takmer 2 500, zatiaľ čo v januári – februári 2001 to bolo len necelých 800 kusov. Podobný trend je badať aj v závere tohto roka, i keď konečné čísla budú známe až po ukončení mesiaca. „Najväčší nárast záujmu o spotrebné úvery sme v tomto roku zatiaľ zaznamenali počas úspešnej kampane – Spotrebný úver – bez zbytočných otázok – v mesiacoch máj a jún. Priemerná výška spotrebného úveru tým vo VÚB stúpla z minuloročných približne 104 tis. Sk na 142 tis. Sk,“ povedal Mário Drosc, vrchný riaditeľ pre retailové bankovníctvo a člen Predstavenstva VÚB, a.s.

Viac ako 25 tisíc spotrebných úverov v celkovom objeme 3 mld. Sk schválila Všeobecná úverová banka od marca 2000, kedy tieto úvery začala poskytovať, do konca novembra 2002. Prvých 11 mesiacov tohto roka sa na náraste podieľalo viac ako polovičnou sumou, keď bolo schválených 10 637 spotrebných úverov v objeme 1 507 mil. Sk. Oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka tak ide o 40 %-ný nárast z hľadiska objemu schválených spotrebných úverov a o 13 %-ný nárast z hľadiska ich počtu.

Z pohľadu klientov VÚB bolo novinkou tohto roku februárové zvýšenie maximálnej výšky úveru z 300 000,- Sk na 500 000,- Sk. Klienti túto možnosť počas roka dosť využívali, o čom svedčí aj takmer 40 %-né zvýšenie priemernej výšky schváleného spotrebného úveru. Zvýšenie maximálnej výšky sa týkalo najbežnejšieho štandardného bezúčelového spotrebného úveru. Maximálna výška sumy pre študentský a mladomanželský bezúčelový spotrebný úver, ktoré VÚB uviedla na slovenský trh minulý rok, zostala nezmenená.

V júni tohto roka banka uviedla na slovenský trh aj účelový úver na nákup spotrebného tovaru. Konkrétne sa týka spolupráce s firmou Thermo-solar Žiar, spol. s r.o., a ide o spotrebný úver na kúpu solárneho zariadenia. Klient dostáva zľavu na tovare od tejto spoločnosti pri garantovanej pevnej úrokovej sadzbe 11,70 % p.a.. Do ďalšieho roku VÚB pri účelových úveroch uvažuje s rozšírením takejto spolupráce aj s obchodníkmi (tretími stranami).

Čo sa týka výšky úrokových sadzieb, banka nimi bez problémov konkuruje najväčšiemu poskytovateľovi spotrebných úverov na Slovensku. Priemerná úroková sadzba na úvery poskytnuté v tomto roku sa totiž pohybovala od 11,60 % p.a. do 14 % p.a.

Výhodou klientov pri reklamnej akcii „Spotrebný úver – bez zbytočných otázok“ bolo zníženie poplatku za spracovanie úveru o 25 %. Prínosom pre informovanosť klientov o spotrebných úveroch bola aj podpora tejto kampane prostredníctvom billboardov, abribusov, spotov v televízii a rádiu a takisto v printových médiách.

Do budúceho roka VÚB pripravuje zrýchlenie procesov pri poskytovaní spotrebných úverov, aby klient mohol čerpať spotrebný úver ihneď ako ho potrebuje. Modifikácie produktového portfólia pre prospech klientov budú nasledovať.

Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava, člen bankovej skupiny IntesaBci, zaujíma popredné miesto na slovenskom finančnom trhu tak v oblasti aktívnych ako aj pasívnych obchodov. Dokumentuje to aj jej 20% podiel na úhrnnej bilančnej sume bankového sektora SR a 21% podiel na hodnote primárnych vkladov. Ako prvá banka na Slovensku začala poskytovať produkty hypotekárneho bankovníctva, vrátane emisie hypotekárnych záložných listov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 6. 2024

USD 1,072 0,003
CZK 24,898 0,012
GBP 0,845 0,001
HUF 397,390 1,050
CAD 1,470 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS