ČLÁNOK
VSŽ bude vyplácať dividendu 40 Sk po zdanení.
22. mája 1997

Na včerjšom valnom zhromaždení bolo schválené rozdelnie zisku vo výške 1,348 mld Sk, výročnú správu, účtovnú závierku a zmenu stanov. V tomto rkou chce VSŽ dosiahnuť rast čistého zisku o 6,8% na 1,44 mld Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2020

USD 1,197 0,001
CZK 26,235 0,043
GBP 0,898 0,000
HUF 357,200 2,390
CAD 1,552 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS