ČLÁNOK
VSŽ bude vyplácať dividendu 40 Sk po zdanení.
22. mája 1997

Na včerjšom valnom zhromaždení bolo schválené rozdelnie zisku vo výške 1,348 mld Sk, výročnú správu, účtovnú závierku a zmenu stanov. V tomto rkou chce VSŽ dosiahnuť rast čistého zisku o 6,8% na 1,44 mld Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS