ČLÁNOK
Všestranný rozvoj človeka = zahraničná odborná prax
18. februára 2002

Výberový proces sa koná v tomto akademickom roku už druhýkrát. AIESEC oslovuje študentov ekonomického a technického zamerania s cieľom vybrať najvhodnejších študentov pre účasť na medzinárodnom výmennom programe. AIESEC im ponúka možnosť osobnostného a profesionálneho rozvoja, prostredníctvom zahraničnej odbornej praxe. Umožňuje tak budúcim lídrom získať praktické skúsenosti, spoznať kultúru a zvyky cudzej krajiny, zdokonaliť sa v jazyku, nájsť si nových priateľov a odniesť si nezabudnuteľné zážitky.

Aby bola zahraničná prax čo najkvalitnejšia, je potrebné vybrať najvhodnejších kandidátov. Preto všetci uchádzači prejdú výberovým procesom, ktorého prvou časťou sú písomné a ústne testy z angličtiny a ďalšieho cudzieho jazyka, ktoré pripravuje Akadémia vzdelávania. Ak uchádzač uspeje v jazykových testoch, zúčastní sa pohovoru s personalistom, ktorý zabezpečuje spoločnosť Synergie. Takto AIESEC zabezpečuje profesionalitu a objektivitu výberového procesu. Po výbere na zahraničnú prax sa začína fáza prípravy, ktorá je veľmi dôležitá pre úspešný a bezproblémový priebeh stáže. Zabezpečuje sa dvoma prípravnými seminármi: kultúrnym a profesionálnym. Kultúrny seminár sa zaoberá najmä prípravou na kultúrny šok, medzikultúrnou komunikáciou, prezentovaním Slovenska v zahraničí. Odbory si študenti môžu zvoliť: marketingovo-finančný (MaFiS) alebo IT seminár. Po absolvovaní prípravy študenti odchádzajú na stáž do niektorej z 83 členských krajín AIESEC v trvaní od 2 mesiacov do 1,5 roka. Podľa svojich schopností a zručností vykonávajú práce rôzneho zamerania – napríklad v oblasti marketingu, financií, manažmentu, IT. Po návrate z praxe sa AIESEC postará o reintegráciu študentov do slovenskej spoločnosti, pomáha im pri plánovaní ďalšej kariéry.

AIESEC je medzinárodná študentská organizácia založená už v roku 1948, v súčasnosti činná v 83 krajinách sveta. Od svojho vzniku má za cieľ prispievať k rozvoju spoločnosti prostredníctvom rozvoja jednotlivcov, ktorí majú na ňu výrazný vplyv. Preto je hlavným nástrojom medzinárodný výmenný program, ktorý poskytuje jednak odborný rast, no aj osobnostný rozvoj mladých ľudí. AIESEC sa snaží rozvinúť v budúcich vodcoch spoločnosti aj zmysel pre sociálnu zodpovednosť a toleranciu, čím prispieva k naplneniu svojej vízie o naplnení ľudského potenciálu.

Výberové konanie sa uskutoční koncom februára 2002, pričom pre konkrétne termíny kontaktujte jednotlivé lokálne výbory AIESEC v Bratislave (Ekonomická univerzita, Fakulta managementu UK), v Nitre, v Banskej Bystrici, v Žiline a v Košiciach. Prihlášku na výberové konanie a bližšie informácie nájdete na www.aiesec.sk, sekcia Pre študentov.

Kontakt:
Lucia Bartošová
Koordinátor výmenných programov
AIESEC Slovensko
Pražská 11
816 36 Bratislava
Tel./fax: 02 / 572 972 33
E-mail: Lucia.Bartosova@sk.aiesec.org
www.aiesec.sk


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 6. 2024

USD 1,072 0,003
CZK 24,898 0,012
GBP 0,845 0,001
HUF 397,390 1,050
CAD 1,470 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS