ČLÁNOK
Víťazi v súťaži o najlepšiu výročnú správu sú už známi
9. novembra 2001

Druhý ročník súťaže Najlepšia výročná správa roka pozná svojich víťazov. Tohtoročným víťazom v kategórii Finančné inštitúcie sa stala výročná správa Slovenskej sporiteľne, a.s., Bratislava, druhé miesto obsadila Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. Bratislava a tretia bola Slovenská rozvojová a záručná banka, a.s. Bratislava. Celkovo v tejto kategórii súťažilo 34 výročných správ.

V kategórii Nefinančné inštitúcie si ocenenie za prvé miesto odniesla za svoju výročnú správu spoločnosť Globtel, a.s. Bratislava, druhá priečka patrí spoločnosti Chemko, a.s. Strážske, tretia zase spoločnosti Matador, a.s. Púchov. Počet prihlásených výročných správ slovenských podnikov a organizácií v tejto kategórii bol 42.

Poslednou súťažnou kategóriou bola Najlepšia elektronická verzia výročnej správy, vyhlásená pod záštitou spoločnosti Sun Microsystems Slovakia. Spomedzi 28 prihlásených výročných správ víťazstvo získala Slovenská pošta, druhé miesto si vybojovali Slovenské telekomunikácie a tretie Slovenský plynárenský priemysel.

Ako uviedol Eugen Jurzyca, riaditeľ INEKO a predseda poroty „podľa Pelého, tretie miesto na MS vo futbale je pre Brazíliu to isté, ako každé iné mimo prvého. V roku 2001 sa prihlásilo do súťaže viac firiem ako rok predtým. Kritériá boli náročnejšie, šanca na víťazstvo a prislúchajúcu propagáciu firmy neveľká. V uplynulom ročníku sa zvýšila pravdepodobnosť, že firma skončí na mieste, s ktorým nie je spojené odovzdanie ceny.“ Je to jeden z dôvodov, pre ktorý nie je „výhodné“ zúčastniť sa súťaže. Zároveň je to však i dôvod, pre ktorý si dovolil predseda poroty vyzvať k účasti na ďalšom ročníku a veriť v účasť mnohých spoločností. „Hľadať optimálnu mieru transparentnosti je síce ťažké, ale správne. Robiť viac ako si vyžaduje zákon často nevedie k vyššiemu zisku, ale môže byť lepšie pre celú krajinu. Sú súťaže, kde má aj účasť svoj význam. Sú to tie súťaže, v ktorých ide o podporu myšlienky, nie o medailu“, zakončil Eugen Jurzyca.

Jednotlivé výročné správy vyhodnocovali odborné komisie zložené zo zástupcov organizátorov súťaže a prizvaných nestranných odborníkov z rôznych oblastí. Medzinárodná poradenská spoločnosť Cap Gemini Ernst&Young a Slovenská ratingová agentúra, inak nový partner súťaže, boli garantmi hodnotenia finančnej časti výročnej správy, Public Relations a reklamná spoločnosť SK-media a týždenník Trend posudzovali komunikačnú úroveň a Stredoeurópsky inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO hodnotil informovanosť zainteresovaných osôb o správe spoločnosti. Pri elektronických verziách výročných správ sa okrem hodnotenia technického spracovanie správy posudzoval i jej samotný obsah (kvalita poskytovaných informácií).

Všetky informácie o súťaži sú dostupné na oficiálnej stránke súťaže www.vyrocnasprava.sk.

Mediálnymi partnermi súťaže boli denník Hospodárske noviny a Rádio Twist. Informácie poskytla Miriam Mihalkovičová z agentúry SK-média.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS