ČLÁNOK
Visa si na spracovanie predplatených kariet vybrala spoločnosť CTL
23. septembra 2002

Asociácia Visa oznamuje, že na spracovanie predplatených kariet si vybrala anglickú spoločnosť Card Tech Limited (CTL). Na základe zmluvy poskytne Visa túto spracovateľskú službu CTL v programoch predplatených kariet aj svojim členským bankám v regióne CEMEA.

Predplatená karta umožňuje prístup ku v minulosti vloženým, autorizovaným alebo transferovaným prostriedkom na účte. Použitá môže byť pri nakupovaní alebo výberoch hotovosti. Držiteľ karty nepotrebuje mať otvorený účet alebo žiaden vzťah s bankou, ktorá kartu vydala. Predplatené karty môžu byť vydávané ako fyzické karty alebo ako virtuálne účty, ktoré sú zriadené na jedno použitie alebo sa dajú znova obnovovať podľa požiadaviek trhu. Použiteľné prostriedky sa znižujú priamo podľa hodnoty výberu hotovosti, platby u obchodníka alebo rôznych iných poplatkov.

Predplatené karty umožňujú členským bankám asociácie Visa zamerať sa na platby, kde sú stále obvyklé šeky, poukazy alebo hotovosť, napríklad darovanie darčekov alebo v prípade služieb pre jednotlivcov, ktorí nemajú bankový účet. Predplatené karty budú mať ohlas aj u súčasných držiteľov debetných a kreditných kariet pri riešení ich výdavkov na špecifických účel, napríklad na cestovanie.

Služba CTL umožňuje členským bankám Visa vstúpiť rýchlo na trh predplatených kariet a dosiahnuť tým konkurenčnú výhodu bez potreby času a výdavkov na modifikovanie ich vlastného systému. Systém CTL je flexibilný a môže byť konfigurovaný tak, aby splnil špecifické požiadavky banky. Členovia môžu konfigurovať systém a vydávať všetky typy predplatených kariet zameraných na rôzne trhové segmenty. Visa a CTL preddefinovali päť obľúbených typov predplatených kariet: teen – pre mladých, darčeková, cestovná, platobná a na transfer peňazí.

Riešenie CTL podporuje všetky aspekty predplatiteľského programu, od vydávania cez správu a vedenie účtu, zatiaľ čo vydávajúca banka a držiteľ karty môžu účet spravovať prostredníctvom určenej stránky na internete. Spoločnosť preferovaná ako dodávateľ bola Visou vybratá na základe konkurenčného výberového konania. Andy Kruk, riaditeľ vývoja produktov pre spotrebiteľov povedal: „Visa dohodla súhrnnú cenovú štruktúru, ktorá robí ponuku spoločnosti CTL oveľa viac konkurencieschopnou v porovnaní s ponukami iných platobných schém a ich predajcov. Ceny sú navrhnuté tak, aby banky mali možnosť kontrolovať svoje náklady a zvyšovať svoj obchod s predplatenými kartami v pomere, ktorý je pre nich ekonomicky výhodný. Toto v spojení so všetkými ostatnými charakteristikami služby robí služby CTL veľmi atraktívnym balíkom pre naše členské banky.“ Členovia si pritom môžu vybrať či chcú využívať služby CTL ako celok alebo len niektoré časti z programu vydávania a spracovávania – alebo si môžu vybrať tretiu stranu ako spracovávateľa či spracúvať karty v rámci svojich aktivít.

„CTL je zavedený a Visou certifikovaný spracovávateľ, ktorý poskytuje flexibilné, efektívne riešenie spracovania predplatených kariet každej z bánk regiónu CEMEA, ktorá by ho chcela využiť,“ dodáva pán Kruk. „Toto ponúka veľkú výhodu členským bankám spoločnosti Visa – najdôležitejšie je, že môžu do tohto trhu vstúpiť rýchlo a byť tiež rýchlo konkurencieschopné.“ Jedným z dôvodov je fakt, že implementačný program bol zjednodušený odkedy boli systémy CTL certifikované pre spracovávanie na VisaNet.

O asociácii Visa International

Visa International je vedúcou spoločnosťou v oblasti platobných kariet a patrí jej prvé miesto na svete medzi spotrebiteľskými platobnými systémami. Platobné karty Visa zaznamenávajú ročný objem transakcií viac ako 2 bilión dolárov a sú akceptované na viac ako 25 miliónoch obchodných miest po celom svete, vrátane 750 000 bankomatoch. Asociácia Visa hrá rozhodujúcu úlohu pri zavádzaní nových platobných produktov a technológií, čo prináša prospech 21 000 spolupracujúcim finančným inštitúciám ako aj držiteľom ich kariet. Visa je vedúcou spoločnosťou v oblasti platieb cez Internet a je priekopníkom v procese vytvárania u-commerce (universal commerce), teda možnosti realizovať obchodné transakcie kedykoľvek, kdekoľvek a s použitím akéhokoľvek prístroja. Internetová adresa Visa: http://www.visa.com

Visa na Slovensku

12 členských bánk spoločnosti Visa na Slovensku zvýšilo do konca marca 2002 celkový počet platobných kariet Visa o 12,63% na 878783 kariet. Celkové výdavky slovenských kariet Visa dosiahli počas roka končiaceho marcom 2002 skoro 48 miliárd korún, čo predstavuje nárast o 30% v porovnaní s minulým rokom. Slovenskí držitelia kariet uskutočnili 30 miliónov transakcií, čo predstavuje nárast o 27% v porovnaní s minulým rokom. Držitelia kariet Visa môžu na Slovensku využívať domácu sieť 8857 obchodných miest a 1127 bankomatov. Visa bola nedávno ohodnotená ako najdôveryhodnejšia značka v oblasti platobných kariet na Slovensku


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS