ČLÁNOK
Viac obchodných partnerov spolocnosti Lucent v Európe má autorizáciu
24. marca 2003

Spolocnost Lucent Technologies (NYSE:LU) oznámila, že bude pokracovat v posilnovaní svojho nepriameho obchodného kanála po celej Európe, kedže viacerí systémoví architekti a predajcovia splnili obchodné a podporné kritéria spolocnosti Lucent a stali sa plne autorizovanými clenmi programu „Lucent Advantage BusinessPartner“. Spolocnost nedávno autorizovala 10 partnerov tohto obchodného kanála, ktorí budú predávat riešenia a služby pre jej dátové a optické portfóliá.

Program „Lucent Advantage BusinessPartner“ bol zostavený tak, aby pomohol systémovým architektom a predajcom, ktorí sú partnermi spolocnosti Lucent, realizovat sietové projekty, ktoré sú zamerané na správcov sietí, poskytovatelov internetových služieb (ISP), velké štátne organizácie a podnikových zákazníkov. Po splnení komplexného súboru smerníc, autorizovaní partneri majú prístup k celému radu kompletných riešení, ku globálnej podpore služieb a k celému portfóliu technických riešení spolocnosti Lucent v špecifických oblastiach, vrátane optických systémov, dátových sietí a softwaru.

„Na súcasnom nárocnom telekomunikacnom trhu je podnikanie s partnermi a prostredníctvom partnerov dalším spôsobom, ako môžeme prinášat hodnotu našim zákazníkom. Spolocnost Lucent podporuje tieto snahy, kedže model „íst na trh“ je klúcovou strategickou iniciatívou našej spolocnosti“, povedal Nicolaas Rauwenhoff, z Lucent Global BusinessPartner Organisation (volne preložené: Organizácia globálnych obchodných partnerov spolocnosti Lucent), viceprezident EMEA. „Náš program zabezpecuje, že zákazníci, ktorí si kupujú riešenia spolocnosti Lucent, majú silnú podporu a že naši partneri majú prístup ku zdrojom, ktoré potrebujú pri dalšom budovaní svojich podnikatelských cinností. Blahoželáme našim partnerom k úspešnému dosiahnutiu autorizácie.“

Noví európski partneri, ktorí sa nedávno zapojili do tohto programu, sídlia po celom regióne. Systémoví architekti Kapsch Carriercom AG z Rakúska, Com Plus CZ a.s. z Ceskej republiky, Business Global Systems a.s. zo Slovenskej republiky, Integrated Network Solutions S.A. z Belgicka, Synstar z Francúzska, Telecomstroy SPb z Ruska a Scribona Solutions A/S z Dánska sa stali plne autorizovanými partnermi na poskytovanie riešení z optického portfólia spolocnosti Lucent. Títo partneri budú predávat riešenia z rodiny Lucent Wavestar, z portfólia Lucent Metropolis, ako aj podporovat taký software, ako sú optické riadiace riešenia Navis.

Bola tiež plne autorizovaná skupina partnerov, ktorí budú poskytovat prvky z dátového portfólia spolocnosti Lucent, vrátane Lucent Stinger DSL prístupového koncentrátora a Lucent NavisRadius autentizacného servera, co je integrované dialkové bezpecnostné riešenie pre poskytovatelov služieb a prevádzkovatelov sietí. Patria tu systémoví architekti Pan Dacom Networking AG z Nemecka, Cygate Networks OY z Fínska, Landata Payma SA zo Španielska a Telecomstroy SPb z Ruska.

Niektorí partneri, ktorí už získali autorizáciu na optické systémy, v súcasnosti pracujú na získaní autorizácie na dátové systémy a naopak.

Lucent Worldwide Services bude spolupracovat s obchodnými partnermi spolocnosti Lucent pri zabezpecovaní inštalácie a trvalej podpory služieb na báze potreby.

Aj dalšia skupina partnerov zaclenila do svojich portfólií riešenia spolocnosti Lucent pre riadenie výkonu a riadiaci software Internet protokol (IP), ktoré patria medzi popredné produkty na danom trhu. Táto skupina bude podnikovým zákazníkom po celej Európe ponúkat VitalSuite, VitalQIP a NavisRadius. Partneri budú ponúkat podporu pred a po predaji riešení Lucent Software, ako aj odborné služby, ktoré sú potrebné pri inštalovaní, ovládaní a údržbe softwaru.

VitalSuite, VitalQIP a NavisRadius sú súcastou Navis iOperations Software portfólia otvorených, štandardných sietových a prvkových riadiacich systémov. Navis iOperations portfólio je rozšírené po celom svete a podporuje poskytovanie, kontrolu a riadenie výkonu vyspelých služieb prostredníctvom sietí multi-obchodníkov a multi-technológií.

Ak potrebujete dalšie informácie o programe Lucent Advantage BusinessPartner a o tom, ako spolocnost spolupracuje s predajcami a distribútormi v celej oblasti, navštívte spolocnost Lucent na veltrhu CeBIT 2003, v Hannoveri – Hala 27, A 16.

Program Lucent Advantage BusinessPartner podporuje globálnu multi-kanálovú distribucnú stratégiu, ktorá umožnuje spolocnosti Lucent poskytovat služby novým trhom a novým zákazníkom, zachovávajúc svoje zameranie na najväcších svetových poskytovatelov služieb. Vdaka spolupráci s predajcami, distribútormi a systémovými architektmi dokáže spolocnost Lucent dodávat priemyselne špickové produkty a riešenia celému radu poskytovatelov služieb a podnikom v celej oblasti. Dalšie informácie nájdete na webovej stránke http://www.lucent.com/businesspartner.

O spolocnosti Lucent Technologies

Lucent Technologies, s centrálou v Murray Hill, N.J., USA, navrhuje a dodáva siete pre najväcších svetových poskytovatelov komunikacných služieb. S podporou výskumných a vývojových laboratórií Bell Labs sa spolocnost Lucent opiera o svoje silné stránky v oblasti mobilných, optických, dátových a hlasových sietových technológií, ako aj v oblasti softwaru a služieb na rozvoj sietí dalšej generácie. Systémy, služby a software spolocnosti sú vyvinuté tak, aby pomohli zákazníkom rýchle rozšírit a lepšie zvládnut svoje siete a vytvorit nové, príjmy vytvárajúce služby, ktoré pomáhajú obchodným firmám a spotrebitelom. Dalšie informácie o spolocnosti Lucent Technologies nájdete na webovej stránke http://www.lucent.com.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS