ČLÁNOK




Verejnosť kandidátskych krajín podporuje vstup do EÚ
15. novembra 2002

Verejnosť v 11 kandidátskych krajinách by v referende zvolila členstvo v Európskej únii. Vyplýva to zo štúdie European Accession Study 2002, ktorú už po tretí krát realizovala spoločnosť Taylor Nelson Sofres. Kým za vstup do EÚ by v kandidátskych krajinách hlasovalo v priemere 65% občanov, iba 19% by hlasovalo proti.

Podpora pre vstup krajiny do EÚ je tento rok najvyššia v Rumunsku (77%), za ktorým nasleduje Bulharsko (67%), Turecko a Maďarsko (obe krajiny po 66%). Priemerná podpora bola zistená v Slovinsku (64%), na Slovensku a v Poľsku (obe krajiny po 62%). V najmenšej miere podporujú vstup do EÚ obyvatelia Litvy (55%), Lotyšska (51%), Českej republiky (49%) a Estónska (48%), avšak aj v týchto krajinách zástancovia vstupu do EÚ prevládajú.

Za pozornosť stoja výrazné zmeny v miere podpory vstupu do EÚ v porovnaní s minulým rokom v niektorých krajinách. Obyvatelia Estónska, Litvy, Poľska, Maďarska a Turecka sú tento rok viac naklonení vstupu do EÚ ako boli minulý rok. Najväčší nárast podpory bol zaznamenaný v Estónsku a Poľsku (zhruba o 10 percentných bodov). V ostatných krajinách podpora vstupu do EÚ ostáva približne na rovnakej úrovni ako v minulom roku.

Obyvatelia kandidátskych krajín majú vo vzťahu k vstupu do EÚ pozitívne aj negatívne očakávania. 75% respondentov zo všetkých krajín očakáva lepšie možnosti cestovania a dve tretiny (67%) očakávajú lepšie možnosti vzdelávania. Na druhej strane, menej ako polovica verejnosti verí v zníženie cien spotrebného tovaru (41%).

Názory na to, či ľudia vstupom do EÚ získajú alebo stratia, sú rozdielne medzi jednotlivými krajinami. Turci a Rumuni sa viac ako ostatní domnievajú, že vstupom do EÚ získajú. Najpesimistickejšie očakávania majú v tomto zmysle Česi.

Polovica ľudí z 11 kandidátskych krajín zastáva názor, že by ich krajina po vstupe do EÚ bola považovaná za „druhotriedneho partnera“ vo vzťahu k bohatším krajinám a približne tretina zastáva opačný názor. Obavy z podradného postavenia sú najrozšírenejšie medzi Lotyšmi, Slovákmi a Estóncami – približne siedmi z desiatich veria, že ich krajina bude považovaná za „druhotriednu“. V Turecku sú pozitívne aj negatívne očakávania na takmer rovnakej úrovni.

Andrej Vallo, Research Director, Taylor Nelson Sofres SK: „Výsledky štúdie potvrdzujú prevládajúcu podporu vstupu do Európskej únie medzi občanmi kandidátskych krajín. Vo všetkých jedenástich krajinách je podiel zástancov integrácie do EÚ za posledné tri roky stabilný alebo vykazuje mierne rastúci trend. Je prirodzené, že pozitívne očakávania ľudí sa viažu hlavne na otvorenie hraníc a s tým súvisiace možnosti cestovania a vzdelávania. Na druhej strane si však treba uvedomiť, že dôležitú úlohu zohrávajú aj obavy z rastu spotrebiteľských cien a z budúceho nerovnoprávneho postavenia v rámci EÚ. S týmito faktormi treba rátať a zohľadniť ich pri kampani na podporu vstupu do Európskej únie.“

Medzinárodného výskumu sa zúčastnilo 11 krajín. Výskum bol realizovaný v septembri 2002 a nadväzuje na spoluprácu nasledujúcich výskumných agentúr: BBSS (Bulharsko), TNS Factum (Česká republika), ES Turu-uuringute (Estónsko), TNS Hungary (Maďarsko), Baltic Data House (Lotyšsko), SIC Rinkos Tyrimai (Litva), TNS OBOP (Poľsko), CSOP (Rumunsko), TNS SK (Slovensko), GRAL-ITEO Marketing Research (Slovinsko), TNS PIAR Marketing Research (Turecko). Projekt koordinovala spoločnosť TNS Factum.

Výskum bol realizovaný už po tretíkrát. Prvýkrát prebiehal v septembri a októbri 2000, druhýkrát v septembri 2001. V roku 2002 sa výskum uskutočnil na reprezentatívnej vzorke dospelej populácie, ktorej boli položené rovnaké otázky vo všetkých krajinách. Vzorku tvorilo približne 1000 respondentov v každej krajine, výnimku tvorili Turecko (2000) a Litva (500). Celkovo sa výskumu zúčastnilo 11 850 respondentov a uskutočnil sa metódou face-to-face rozhovorov, až na Slovinsko, kde bola použitá metóda telefonických rozhovorov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS