ČLÁNOK
V septembri nárast deficitu o 3,631 mld. Sk
3. októbra 1997

V celoročnom vyjadrení to znamená 75,6 % úrovne plánovanej na tento rok. V priebehu septembra tak došlo k nárastu deficitu o 3,631 mld. Sk, čo predstavuje takmer 9,84 % celoročného deficitu. Tlačovú agentúru SITA o tom dnes informoval hovorca Ministerstva financií SR Jozef Mach. Výdavky štátneho rozpočtu dosiahli vzrástli v priebehu septembra o 19,085 mld. Sk na hodnotu 153,1 mld. Sk. Výdavky za prvých deväť mesiacov tak predstavujú 73,6 % plánu na rok 1997, septembrové výdavky predstavovali 9,17 % celoročnej úrovne. Príjmy štátneho rozpočtu dosiahli od januára do konca septembra 125,2 mld. Sk, čo predstavuje 73,17 % úrovne plánovanej na celý rok. V porovnaní s koncom augusta došlo k nárastu príjmov štátneho rozpočtu o 15,454 mld. Sk, čo je 9,03 % úrovne celého roka. Najväčšiu časť príjmov štátneho rozpočtu tvorí daň z pridanej hodnoty, pri ktorej sa za prvých deväť mesiacov vybralo 39,5 mld. Sk, čo predstavuje 71,8 mld. Sk. Dane z príjmov právnických a fyzických osôb do štátneho rozpočtu prispeli za prvých deväť mesiacov sumou 39,1 mld. Sk, čo predstavuje 62,16 % úrovne plánovanej na celý rok. Príjmy zo spotrebnej dane dosiahli za deväť mesiacov 15,5 mld. Sk, čo predstavuje 64,5 % celoročnej úrovne. Zákon o štátnom rozpočte SR predpokladá príjmy 171,1 mld. Sk, výdavky 208 mld. Sk a defcit 36,9 mld. Sk. K 28. augustu, čo bol posledný pracovný deň augusta dosahovali príjmy štátneho rozpočtu 109,746 mld. Sk, výdavky 134,015 a deficit 24,269 mld. Sk.

UPOZORNENIE: Údaje priraďované k časovému obdobiu prvých deviatich mesiacov tohto roka zodpovedajú stavu štátneho rozpočtu k 30. septembru 1997, teda k poslednému pracovnému dňu v mesiaci september.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS