ČLÁNOK


,

V marci medziročný rast inflácie len mierne vyšší ako očakávanie P67value
12. apríla 2001

Dopytová inflácia v slovenskej ekonomike je stále nízka, avšak podľa posledných údajov sa jej potenciál na ešte vyšší pokles znížil. Sekundárne efekty zo zvýšenia regulovaných cien sa prejavili len obmedzene, ceny priemyselných tovarov sa v priemere zvýšili o 0,2 – 0,5% medzimesačne. Najrýchlejšie rástli ceny spojené s bývaním (+1,6 MoM), v dôsledku úprav regulovaných cien, a potravín (+1,1 MoM), hlavne v dôsledku vyšších cien obilnín.

Z hľadiska výkonu monetárnej politiky NBS a jej inflačných cieľov stanovených na koniec tohto roka (headline CPI 6,7 – 8,2% YoY a Core 3,6 – 5,3% YoY) sú výsledky priaznivé, nachádzajú sa v dolnom pásme očakávaní. Posledné zníženie sadzieb v marci je teda doložiteľné pozitívnym vývojom inflácie. Ďalšie znižovanie sadzieb spoločnosť P67value neočakáva.

Obavy z prelievania efektov zvýšenia regulovaných cien do spotrebiteľských cien sú zažehnané, rizikom pre vývoj spotrebiteľských cien ostáva vývoj cien priemyselných výrobcov. Na konci roka očakávame spotrebiteľskú infláciu na úrovni 6,9% YoY.

Spotrebiteľské ceny v marci vzrástli o 7,1% oproti marcu 2000 a o 0,8% oproti februáru 2001.

Jadrová inflácia, ignorujúca zmeny cien tovarov a služieb určovaných administratívne a zmeny cien vyvolaných zmenou nepriamych daní, sa zvýšila medziročne o 4,00% a o 0,7% medzimesačne. Čistá inflácia, ktorá abstrahuje aj od zmeny cien potravín, sa zvýšila o 3,4% medziročne a o 0,4% medzimesačne.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 10. 2021

USD 1,162 0,003
CZK 25,519 0,014
GBP 0,845 0,002
HUF 361,590 0,950
CAD 1,435 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS