Autor: ‘Zdenek Lukas’

Aktuálny stav pôdohospodárstva v transformujúcich sa krajinách

Ekonomické reformy v postkomunistických krajinách prebiehajú v posledných desiatich rokoch. Pôdohospodársky sektor v tých krajinách zohráva stále významnú úlohu, jeho podiel na hrubom domácom produkte i na zamestnanosti je vyšší ako v krajinách Európskej

7. marca 2002 

K argentínskemu pádu významnou mierou prispel koristnícky prístup politicko-hospodárskych elít

Ešte stále má Argentína najširšiu strednú vrstvu zo všetkých latinskoamerických krajín.

10. januára 2002 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

16. 4. 2021

USD 1,199 0,002
CZK 25,927 0,015
GBP 0,868 0,000
HUF 361,100 2,170
CAD 1,499 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS