Autor: ‘World Bank’

Finančnú podporu Svetovej banky bude možné použiť na spolufinancovanie

Svetová banka podporuje rozsiahle ekonomické a sociálne reformy v ôsmich štátoch Strednej Európy a Pobaltia pripravených vstúpiť do Európskej únie (EÚ) 1. mája 2004.

26. apríla 2004 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

16. 4. 2021

USD 1,199 0,002
CZK 25,927 0,015
GBP 0,868 0,000
HUF 361,100 2,170
CAD 1,499 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS