Autor: ‘Vladimír Vaník’

Trhové oceňovanie cenných papierov

Vo väčšine slovenských bánk, hlavne v bankách so zahraničnou účasťou, sa normou IAS 39 zaoberajú, zvyčajne ale iba pre účely reportovania údajov do centrál svojich zahraničných materských bánk a neúčtujú podľa IAS 39

6. júna 2001 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

16. 4. 2021

USD 1,199 0,002
CZK 25,927 0,015
GBP 0,868 0,000
HUF 361,100 2,170
CAD 1,499 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS