Autor: ‘Vladimír Baláž’

Nový rámec pre investičné služby v EÚ

Fungovanie zjednotenej Európy by sa dalo len ťažko uskutočniť bez paneurópskeho trhu kapitálu a finančných služieb.

11. januára 2001 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

16. 4. 2021

USD 1,199 0,002
CZK 25,927 0,015
GBP 0,868 0,000
HUF 361,100 2,170
CAD 1,499 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS