Autor: ‘Vladimír Baláž’

Nový rámec pre investičné služby v EÚ

Fungovanie zjednotenej Európy by sa dalo len ťažko uskutočniť bez paneurópskeho trhu kapitálu a finančných služieb.

11. januára 2001 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS